Drugi nabór wniosków na dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłasza drugi nabór wniosków od 25 maja 2020r. do 07 czerwca 2020r.

.
Drugi nabór wniosków na dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłasza drugi nabór wniosków
od 25 maja 2020r. do 07 czerwca 2020r. o:

-Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
-Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
-Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc,  art. 15zze  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychoraz niektórych innych ustaw.  (Dz.U. 2020 poz. 568) 

Szczegółowe informacje, zasady oraz wnioski o przyznanie  dostępne są na naszej stronie internetowej:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznymlub podpisem zaufanym lub w przypadku wystąpienia trudności także  w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przejdą dwudniową kwarantannę.

Ponadto informujemy, iż złożenie wniosków w postaci papierowej wiąże się z  wizytą  w Urzędzie celem podpisania umowy (zachęcamy zatem  do składania wniosków przez portal praca.gov.pl. ) Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem nie zostaną rozpatrzone, stąd konieczne jest ponowne złożenie wniosku w

terminie naboru tj. od 25.05.2020r.  do 07.06.2020r. 

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną  niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.  

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu:
61 8345 645,61 8345 696 w godz. od 8.00 do 13.00 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tarcza1@poznan.praca.gov.pl.

tarcza2@poznan.praca.gov.pl.

Źródło