Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczący realizacji TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zainteresowanie wsparciem wramach tzw. Tarczy antykryzysowej jest bardzo duże i wpłynęła ogromna liczba wniosków o pomoc.  Od 1 kwietnia br. do Urzędu wpłynęło blisko 58 tys. wniosków, z czego ponad 52 tys. wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

.
Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczący realizacji TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Pragniemy poinformować, że wnioski o pożyczkę i dofinansowania rozpatrywane są indywidualnie, na bieżąco według kolejności wpływu, dlatego prosimy nie składać ponownie wniosków. Realizacja pomocy następuje po zweryfikowaniu wniosków oraz załączonych dokumentów.
W przypadku pomyłek, braków załączników lub konieczności wyjaśnień pracownicy Urzędu kontaktują się z przedsiębiorcami - nie odrzucamy wniosku kwalifikującego się do pomocy bez uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień.  Wnioskodawca każdorazowo zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia sprawy.
Na czas oceny wniosków znacząco wpływa kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji, a także sposób jej złożenia do Urzędu. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przechodzą kwarantannę. Wnioski złożone elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl rejestrowane są automatycznie.
Dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie i szybko oceniać wnioski. Wszyscy pracownicy Urzędu wykonują zadania związane z tzw. Tarczą, pracujemy w godzinach nadliczbowych i  dodatkowo wspierają nas pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to okres trudny zarówno dla Państwa, jak i Urzędu, dlatego bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Źródło