Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Terminy naboru wniosków przedsiębiorców o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

. - grafika artykułu
Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo,
przypominamy, że trwa nabór wniosków przedsiębiorców o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:
1)      do 10 czerwca 2021r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach art. 15zzb - 15zze oraz art. 15zze2 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. o:
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców- art. 15 zzb (PSZ-DKWP),
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców samozatrudnionych - art. 15 zzc (PSZ- DKDG),
- jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy - art. 15 zzd (PSZ- PKDG),
- jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej - art. 15 zzda (PSZ- PKDO)
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla  organizacji pozarządowej -
art. 15 zze (PSZ-DKWO)
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osobie prawnej -
art. 15 zze2  (PSZ- DKWK)
Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie  przez portal  praca.gov.pl.
2)      do 31 stycznia 2021r. można składać wyłącznie elektronicznie  (poprzez portal praca. gov.pl ) wnioski o udzielenie pomocy w ramach art. 15zze4- dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw (PSZ- DBDG)

Szczegółowe informacje znajdują się https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Źródło

sieci społecznościowe