Ogranicz wizyty w urzędzie - załatw sprawy zdalnie

Każdy, kto ma do załatwienia sprawy w urzędzie miasta lub innych jednostkach miejskich może zrobić to za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Ponadto od jutra (13 marca) wprowadzone zostaną ograniczenia w siedzibach urzędu i jednostek miejskich, gdzie funkcjonują sale obsługi klienta.

Komunikat
Komunikat

Kontakt z urzędem jest także możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://www.poznan.pl/mim/eurzad/-,p,10766.html

Jeżeli jednak sprawa wymaga osobistego stawiennictwa, wizytę można zarezerwować przez internet. Dzięki temu czas oczekiwania skróci się do minimum. https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html#id2.

W trosce o bezpieczeństwo poznaniaków od piątku, 13 marca wprowadzono ograniczenia w siedzibach urzędu i jednostek miejskich, gdzie funkcjonują sale obsługi klienta. Porządek utrzymywać będą strażnicy miejscy. Mundurowi staną przed wejściem do budynków i będą wpuszczać jednocześnie tyle osób, ile będzie czynnych stanowisk obsługi. Chodzi o siedziby urzędu przy ul. K. Libelta 16/20, Gronowej 22A, a także Biuro Spraw Lokalowych przy ul. Matejki 50 oraz Usługi Komunalne przy ul. Słowackiego 43A. 

Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/

USŁUGI REALIZOWANE W TRYBIE ONLINE

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Jeśli kupiłeś pojazd zarejestrowany w kraju, zgłoś jego nabycie (masz na to 30 dni). Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd przyjdź, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje. 

Jeśli sprzedałeś pojazd, zgłoś jego zbycie - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a chcesz zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, wyślij zwykłego maila i dołącz kopię dokumentu (zdjęcie umowy). Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu może wysłać również pocztą.

Za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca (https://www.esp.pwpw.pl/) można przez internet sprawdzić stan realizacji wniosku w sprawach: dotyczących prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem:https://www.poznan.pl/mim/forms/wk_wtornik_tablic_status.html. Z kolei wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie: https://www.poznan.pl/mim/forms/wk_wtornik_tablic.html

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet

Meldunek

Sprawy związaną z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

Żłobki, przedszkola, szkoły

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące naboru do żłobków, przedszkoli i szkół można pobrać za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/. Wypełnione wnioski należy jednak zanieść osobiście do wybranych placówek.

Sprawy finansowe

Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego UMP można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-fizycznych,134003/

Podatek od nieruchomości od osób prawnych: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-nieruchomosci-osob-prawnych,1726/

Podatek rolny: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/podatek-rolny,1729/

Podatek leśny: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-lesny,1717/

Podatek od środków transportu: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/podatek-od-srodkow-transportowych,1731/

Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pelnomocnictwa-w-sprawach-podatkowych,268760/

Ulgi: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/ulgi-w-splacie-podatkow-i-oplat-lokalnych,8937/

Wydawanie zaświadczeń: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zaswiadczenia-w-podatkach-i-oplatach-lokalnych,1735/

Opłata skarbowa: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

Pytania dotyczące spraw podatkowych można kierować na adres e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl.

Szczegółowe informacji o działalności Wydziału Finansowego można uzyskać pod adresem mailowym: fn@um.poznan.pl oraz za pośrednictwem Poznań Kontakt - 61 646 33 44.

Urząd Stanu Cywilnego

Przy załatwianiu spraw w USC zalecamy korzystanie z profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim: zgłoszenie urodzenia dziecka, zamawianie odpisów aktów stanu cywilnego, zamawianie zaświadczeń o stanie cywilnym, złożenie wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Biuro Spraw Lokalowych

Wszystkie sprawy dotyczące klientów biura można załatwić zdalnie. Wnioski mogą być składane drogą pocztową, a wszelkie uzupełnienia czy wyjaśnienia można załatwić telefonicznie (61 646 33 44, lub 61 878 411) lub mailowo (slk@um.poznan.pl). To samo dotyczy porad w zakresie pomocy mieszkaniowej. Warto dodać, że termin składania wniosków o pomoc mieszkaniową upływa dopiero 30 czerwca, więc jest jeszcze sporo czasu na załatwienie sprawy.

JEDNOSTKI MIEJSKIE

Poznańskie Centrum Świadczeń

Punkty obsługi klienta PCŚ (ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. S. Małachowskiego 10) są otwarte, zachęcamy jednak do załatwiania spraw za pomocą dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu zaufanego lub eBankowości. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres swiadczenia@pcs-poznan.pl

Dodatkowo informujemy, że dla wszystkich osób, które otrzymały wezwanie o uzupełnienie dokumentacji z zakresu świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500+) z terminem 14-dniowym na ich dostarczenie termin ten zostaje wydłużony do 30 dni.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego

Zachęcamy do skorzystania z usług GEOPOZ poprzez Portal Klienta (https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/), Portal Rzeczoznawcy (https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/) i Portal Projektanta (https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant/). Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 61 8271 500.

GOAP

Od 12 do 27 marca ZM GOAP zawiesza przyjmowanie petentów w biurach obsługi klienta przy ul. Św. Michała 43, ul. 3 Maja 46 w Poznaniu oraz Delegaturach ZM GOAP Obsługa klienta odbywa się telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 61 624 22 22, 61 646 74 01, bok@goap.org.pl

Ponadto przypominamy, że reklamacje zgłaszać można przez formularz zamieszczony na stronie www.goap.org.pl w kafelku "Zgłoś problem" oraz poprzez infolinię pod numerem telefonu 61 624 22 22.

Aquanet

Aquanet do odwołania zamknął biura obsługi klienta (ul. Dolna Wilda 126 i Piątkowska 117). Kontakt wyłącznie drogą mailową: klient@aquanet.pl lub przez EBOK: https://ebok.aquanet.pl/user/login. Wszystkie ważne dokumenty i oferty prosimy zostawiać na portierni siedziby spółki przy ul. Dolna Wilda 126. Ponadto Aquanet informuje, że w najbliższym czasie nie będą odbywały się odczyty wodomierzy w domach.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Realizowany przez MOPR catering w szkołach nie będzie realizowany do odwołania. Zawieszone zostają także wszelkie działania grupowe (treningowe, szkoleniowe, terapeutyczne). Posiłki z dowozem do domu dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami są nadal realizowane.

Ponadto pracownicy MOPR zwracają się z prośbą, aby osoby oczekujące wsparcia tej instytucji, kontaktowały się przede wszystkim mailowo lub telefonicznie. 

Zamknięte od 12 do 25 marca są placówki dzienne pomocy społecznej: placówki wsparcia dziennego, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej.

Osoby starsze, schorowane, samotne, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji socjalno-bytowej prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną filią MOPR (numery telefonów: https://mopr.poznan.pl/2020/03/12/wazne-komunikaty-zwiazane-z-zagrozeniem/) lub przez Poznań Kontakt - 61 646 33 44. 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

ZKZL na okres dwóch tygodni (od 10 marca) wstrzymał przyjęcia w terenowych punktach obsługi klienta, biurze obsługi klienta przy ul. Matejki 57 oraz w oddziale spółki przy ul. Ognik 20A.

Zalecamy wszystkim interesantom kontakt mailowy (obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl) lub telefoniczną (61 415 88 00) w godzinach pracy spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Zamknięte dla klientów jest Biuro Rzeczy Znalezionych MPK Poznań. Poszukujący swoich rzeczy mogą kontaktować się telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: obsluga_klienta@mpk.poznan.pl, telefon: 61 839 60 03). Zawieszona została również sprzedaż biletów przez kierowców (na liniach nocnych).

Zarząd Transportu Miejskiego

Skrócone zostały godziny funkcjonowania punktów obsługi klienta i biur obsługi klienta (są one otwarte w godz. 10:00-17:00). Nieczynny jest punkt obsługi klienta ZTM w CH Kupiec Poznański przy pl. Wiosny Ludów. Zawieszone zostało umawianie klientów na spotkania w ramach dyżuru dyrektora ZTM w Poznaniu. Klientów mających do odbioru karty PEKA w POK przy placu Wiosny Ludów prosimy o ich odbiór w POK pod rondem Kaponiera.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze zdalnych form zakupu biletów i doładowywania karty PEKA - w tym przede wszystkim poprzez portal www.peka.poznan.pl lub korzystanie z automatów biletowych.

Zarząd Dróg Miejskich

Osobom, które mają do załatwienia sprawy w ZDM w Poznaniu, ale nie muszą przybyć osobiście, poleca się składanie wniosków i pism drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail: zdm@zdm.poznan.pl). Pracownicy merytoryczni nie spotykają się z klientami do odwołania. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail zdm@zdm.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 64 77 200. Kasa w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięta do odwołania. Wpłaty należy dokonywać przelewem. Numery kont dostępne są na stronie internetowej ZDM. Kasy Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 do 27 marca są czynne w godz. 8:00-17:00.

Radzimy również, aby przed wizytą w urzędzie lub w dowolnej jednostce miejskiej, najpierw zadzwonić lub odwiedzić stronę internetową, w celu sprawdzenia, czy osobista wizyta jest konieczna.

JZ