Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020r.

Urząd Miasta Poznania przypomina, że 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

. - grafika artykułu
Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020 r.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania  przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za rok 2020 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

49 1020 4027 0000 1602 1262 0797

Przydatne informacje.

Przypominamy, że Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieści się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu.

W wydziale obowiązuje system kolejkowy, należy wcześniej umówić wizytę za pomocą strony internetowej: www.poznan.pl

Aby ograniczyć bezpośredni kontakt dokumenty można przesłać na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Obsługi Zezwoleń, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404.

W przedsionku budynku znajduje się też skrzynka podawcza, do której możesz włożyć (w zaklejonej kopercie z opisem "Oddział Obsługi Zezwoleń" w godzinach pracy Urzędu) wypełniony formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

Dodatkowo oświadczenie można zeskanować i wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dgr@um.poznan.pl

sieci społecznościowe