Podatek VAT w działalności e-commerce, czyli konsekwencje podatkowe przeniesienia handlu do sieci

Poznań Biznes Partner oraz  PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają na bezpłatne online szkolenie pt. "Podatek VAT w działalności e-commerce, czyli konsekwencje podatkowe przeniesienia handlu do sieci".

. - grafika artykułu
Podatek VAT w działalności e-commerce, czyli konsekwencje podatkowe przeniesienia handlu do sieci

Program szkolenia:

1. Kiedy trzeba być płatnikiem podatku VAT sprzedając w Internecie - sprzedaż w sklepie internetowym i na platformach handlu elektronicznego (tzw. marketplace)?

2. Planowane zmiany w podatku VAT w zakresie e-commerce od 1 lipca 2021r.:

- implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz

dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce,

- zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej - ujednolicenie progu na terenie całej UE,

- wprowadzenie nowej definicji transakcji - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość,

- sprzedaż na odległość towarów importowanych.

3. Zasady wystawiania faktur w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz

sprzedaży na odległość towarów importowanych.

4. Określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów

przez platformy e-commerce, nałożenie na platformy handlu elektronicznego obowiązku prowadzenia dodatkowej

ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

5. Podatek u źródła - nowe regulacje z punktu widzenia branży e-commerce:

- stawki podatku - stawki krajowe i na rynku wewnątrzwspólnotowym,

- stawki podatku w sprzedaży na rynek Wielkiej Brytanii i sprzedaży poza rynek wewnątrzwspólnotowy,

- stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

- zwolnienia - zakres podmiotowy oraz przedmiotowy, warunki,

- beneficjent rzeczywisty - znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania

zwolnień,

- obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne - certyfikat rezydencji podatkowej, forma oraz termin

ważności,

- reklama w mediach społecznościowych i GOOGLE a podatek u źródła.

Termin: 7-8 czerwca 2021 r., godz. 16.30 - 19.30

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Porwadzący: Barbara Spychała-Krzesaj

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

sieci społecznościowe