Podsumowanie działań Poznań Biznes Partner w I półroczu 2022 r

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Poznań Biznes Partner obchodzi w 2022 r. swoje dziesięciolecie.

Podsumowanie - grafika artykułu
Urodzinowa grafika

Zadaniem Poznań Biznes Partner  jest organizacja i prowadzenie różnorodnych programów wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm sektora MŚP oraz organizowanie współpracy innych jednostek i instytucji obsługujących przedsiębiorców z terenu Poznania
i aglomeracji poznańskiej.

Minęło już pół roku intensywnej pracy Ośrodka w roku 2022. Okrągły jubileusz jest idealnym momentem do podsumowania tegorocznych, dotychczasowych działań Poznań Biznes Partner.
W minionym półroczu Poznań Biznes Partner zorganizował już wspólnie z 20 Partnerami, 80 szkoleń, w których uczestniczyło 2700 osób.

Wszystkie wydarzenia były bezpłatne dla uczestników, większość z nich odbyła się w formule on-line. Przyszli i obecni przedsiębiorcy uzyskali wiedzę głównie z obszarów, które dotyczyły  formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej, podatków w firmie i ostatnich zmian podatkowych, ubezpieczeń dotyczących przedsiębiorców i pracowników, prawnych aspektów dotyczących prowadzenia firmy (umowy B2B, własność intelektualna). Kilka ciekawych spotkań było poświęconych takim obszarom jak marketing w biznesie, sprzedaż czy chociażby cyberbezpieczeństwo. Poza tematami stricte biznesowymi pojawiło się też wiele szkoleń z rozwijania kompetencji miękkich, zarządzania zespołem i rozwojem osobistym.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia podatkowe, głównie te, które dotyczyły zmian podatkowych, wynikających z wprowadzenia i nowelizacji przepisów "Polskiego Ładu". Spotkania realizowane były wspólnie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Pierwsze półrocze to też okres, w którym Ośrodek Poznań Biznes Partner dostrzegł potrzebę wsparcia w aktywizacji zawodowej migrantów pochodzących z Ukrainy, licznie przybywających do Poznania
i gmin ościennych w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie. Poznań Biznes Partner w imieniu Miasta Poznania razem z partnerami zorganizował 23 maja 2022 r. wydarzenie szkoleniowe Moja firma i praca w Poznaniu. W tym dniu, sale wykładowe gościły wielu obywateli Ukrainy, pozwalając zdobyć wiedzę pomocną w zdobyciu zatrudnienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej.

80 szkoleń, 20 partnerów i 2700 uczestników szkoleń w ciągu jubileuszowego półrocza 2022 to świetny wynik, który tylko utwierdza w przekonaniu, że usługi oferowane przez Poznań Biznes Partner są istotne i potrzebne dla klientów Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przedsiębiorców oraz osób, które planują postawić pierwsze kroki w biznesie.

Dziękujemy uczestnikom szkoleń i konsultacji za udział w wydarzeniach, za wszystkie komentarze
i opinie. Są one motywacją dla Zespołu Ośrodka, by w drugim półroczu 2022 roku działać równie intensywnie, inspirująco i kreatywnie na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w Poznaniu. 

Dziękujemy Partnerom za zaangażowanie i współpracę w pierwszym półroczu 2022 r.  
Słowa podziękowania kierujemy do:

Aneta Szewczyk

Anna Nowak 4HR

Bank Gospodarstwa Krajowego

Berlitz Poland

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Poznania

Ewelina Rautszko - Rautszko Legal

Firmy Jutra

Fundacja Edukacji Prawnej

Get Better Beata Zięba

Joanna Lubecka

Paweł Małecki

PC PAUL

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów I Kooperacji

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.

Prawo do kawy

Radosław Kozal

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Wydział Prawny Urzędu Miasta Poznania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu

sieci społecznościowe