Poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Miasto Poznań zapraszają do udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach

Poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych - grafika artykułu
Poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych

"Poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych".

DATA: 27.09.2022  (wtorek)

Czas szkolenia online: 9:00 - 13:00

Indywidualne doradztwo/praca indywidualna: 13:00 - 17:00

WAŻNE!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • arkusz Microsoft Word/ lub podobny - celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

PROGRAM:

1. Dlaczego warto eksportować

2. Metody poszukiwania kontrahentów na rynkach zagranicznych

3. Kryteria brane pod uwagę przy selekcji firm

4. Instytucje wspierające w zakresie poszukiwania kontrahentów na rynkach zagranicznych

5. Sposoby oceny partnerów handlowych na rynkach zagranicznych

6. Budowanie relacji biznesowych na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem udziału w zagranicznych misjach gospodarczych, targach oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych.

REJESTRACJA: do 26.09.2022

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu: 

https://forms.gle/TN6SGtd81G1hYZhg9

UWAGA: 

Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia:

Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji. Szkolenie ma pomóc przyszłym i obecnym eksporterom, gdzie i w jaki sposób skutecznie poszukiwać informacji o potencjalnych kontrahentach na rynkach zagranicznych. Jakie narzędzie można wykorzystywać, aby dotrzeć do nich ze swoją ofertą oraz jakie instytucje wpierają polskie firmy we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne wskazówki nt. tego, w jaki sposób przygotować się do misji gospodarczej i targów, by w jak najlepszy sposób wykorzystać te narzędzie dla celów marketingowych oraz pozyskania nowych klientów.

Sylwetka trenera:

Iwona Wesołek - absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalności stosunki międzynarodowe oraz marketing polityczny (mgr politologii), dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych związanych z rozwojem eksportu, tworzeniem strategii eksportowych, wprowadzaniem produktów na rynki zagraniczne, kojarzeniem partnerów. Wieloletni konsultant KSU PARP w zakresie usługi informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków publicznych, w tym z UE m.in. na rozwój eksportu. Organizowała szereg wyjazdów na targi i misje gospodarcze zagranicą. Odpowiedzialna za organizację szkoleń i konferencji, w tym międzynarodowych, związanych z tematyką eksportu.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

sieci społecznościowe