Przedsiębiorca jak konsument. Nowy Rok i nowa kategoria klienta e-commerce! #ecommercenalegalu

2020 r. zaskoczył wszystkich i skłonił do zmian w organizacji życia i pracy. Już ponad 80 % internautów kupuje przez internet. Zmiany prawa dla e-commerce, które miały wejść w czerwcu 2020 r. postanowiono jednak, przesunąć na okres noworoczny tzn. 1 stycznia 2021 r. W tym czasie, Przedsiębiorcy mieli więcej czasu na odnalezienie się w nowej pandemicznej rzeczywistości, a następnie należało wprowadzić zmiany w regulaminach oraz na stronach sklepów.

. - grafika artykułu
Przedsiębiorca jak konsument. Nowy Rok i nowa kategoria klienta e-commerce! #ecommercenalegalu

Jesteś gotowy? Poniżej przegląd noworocznych zmian w e-commerce.

                        I.         NOWA kategoria Klienta.

Dotychczas podział był prosty, produkt lub usługę kupuje Klient - Konsument lub Klient - Przedsiębiorca[1] .

  1. 1.    Klient - Konsument - B2C - business to consumer.

W relacjach biznesowych Konsument jest z reguły słabszą stroną, dlatego system prawa traktuje go szczególnie, otwierając nad nim swoisty parasol ochronny, a od Przedsiębiorcy wymaga rzetelnej informacji dla Konsumenta i realizacji jego uprawnień. Dla Klienta - Konsumenta oznacza to, że ma w relacji z podmiotem profesjonalnym  dodatkowe uprawnienia takie jak:

-        prawo zwrotu,

-        prawo rękojmi (reklamacji)

-        ochrone przed tzw. klauzulami niedozwolonymi w regulaminach

UWAGA! Nie można wyłączyć zapisem w regulaminie uprawnień konsumenta.

  1. 2.    Klient - Przedsiębiorca - B2B - business to business.

Klient Przedsiębiorca (business to business) - B2B - Jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, organizacja, która kupuje produkt na Fakturę VAT.

W relacjach pomiędzy Przedsiębiorcami uznaje się równość stron co do ich decyzji, świadomości rynkowej i finansowej, dlatego dotychczas Przedsiębiorca kupując produkt lub usługę na Fakturę VAT nie musiał otrzymać od Sprzedawcy szczególnych uprawnień.

W typowym B2B nie ma prawa zwrotu, rękojmi czy też klauzul niedozwolonych.

*od 1 stycznia 2021 r.

  1. 3.    Klient - MIX - Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

Nowa kategoria Klienta wprowadzona została ze względu na to, że często mikro/mały Przedsiębiorca w relacji z większym graczem na rynku, nie jest tak jak wcześniej zakładano równy.

Kim jest nowy klient sklepu internetowego?

Jest to przykładowy Pan Grzegorz, który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG i kupuje w sklepie internetowym, co prawda na Fakturę VAT, ale  produkt nie związany bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jakie uprawnienia zyska Pan Grzegorz?

Klient, który kupi na Fakturę VAT, produkt lub usługę, które nie dotyczą bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa, ma uprawnienie do:

    ●         prawa do zwrotów przy zakupie przez internet czy telefon lub poza lokalem przedsiębiorstwa

    ●         uznania klauzuli w regulaminie za niedozwolone

    ●         złożenia reklamacji/rękojmi UWAGA! Można wyłączyć rękojmie wobec nowej kategorii klienta w regulaminie.

PRZYKŁAD:

 Pan Grzegorz prowadzi firmę budowlaną wpisaną do bazy CEIDG:

a)    kupuje w sklepie internetowym telewizor na Fakturę VAT. Nie jest to sprzęt niezbędny do wykonania remontu, dlatego może np. w ciągu 14 dni bez podania przyczyny zwrócić telewizor. Sprzedawca weryfikuje czy Pan Grzegorz ma uprawnienia konsumenta i w tym wypadku przyjmuje telewizor i zwraca pieniądze.

b)    kupuje farbę, podkład i wałki na fakturę VAT. Pan Grzegorz po dostarczeniu produktów, chce je zwrócić. Sprzedawca weryfikuje czy Pan Grzegorz ma uprawnienia Konsumenta. W tej sytuacji Pan Grzegorz kupił produkty związane z jego działalnością gospodarczą i nie może zwrócić produktów bez podania przyczyny.

To Sprzedawca jest odpowiedzialny za poinformowanie o nowych uprawnieniach!

Zalecenia dla e-commerce ze względu na zmiany w 2021 r.

Na stronie internetowej (w stopce) i regulaminie jasnym i zrozumiałym językiem, dodaj:

a)    informacje kim jest nowa kategoria Klienta

b)    kiedy  Przedsiębiorca może korzystać z uprawnień Konsumenta

c)    skoryguj/dodaj informacje o prawie do zwrotów, rękojmi,definicje nowej kategorii Klienta

d)    nawet, gdy sprzedajesz produkty tylko dla Przedsiębiorców dodaj na przycisku pod formularzem komunikat "Kupuję i płacę".

e)    sprawdź regulamin pod względem klauzul niedozwolonych.

Jak zweryfikować nową kategorię Klienta?

To Sprzedawca powinien weryfikować kiedy Klient, który kupuje na Fakturę VAT ma, a kiedy nie ma uprawnienia Konsumenta. np. do prawa zwrotu bez podania przyczyny. Warto dodać informacje o uprawnieniach Konsumenta, a weryfikować kategorie Klienta, każdorazowo kiedy zwróci się z reklamacją/zwrotem. np. Sprawdzaj w rejestrze CEIDG czy Klient posiada PKD związane z dokonanym zakupem czy też nie.

2021 r. z pewnością będzie czasem galopującego rozwoju e-commerce, dlatego działając lub przenosząc biznes do sieci, warto orientować się w zmianach prawa i dostosować treści na stronie www oraz poprawić i zmienić regulaminy sklepów internetowych.

Magda Judejko

www.prawodokawy.pl

sieci społecznościowe