Przedsiębiorco zgłoś swój rachunek firmowy w CEIDG!

Urząd Miasta Poznania zwraca się z prośbą do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami VAT aby jak najszybciej zgłaszali rachunki firmowe!  

Komunikat
Komunikat

W związku z wejściem w życie nowelizacji  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w połowie 2019 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej od 1 września uruchomił narzędzie internetowe umożliwiające sprawdzanie podatników VAT. Wykaz informacji o płatnikach VAT, nazwany białą listą ma na celu, zgodnie z intencją ustawodawcy, pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować nieuczciwych partnerów.

Nowy elektroniczny wykaz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Jakie sankcje mogą spotkać przedsiębiorców, którzy nie dokonają zgłoszenia rachunku rozliczeniowego na białej liście? Przedsiębiorcy, którzy nie zgłoszą swojego firmowego rachunku do Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT do końca 2019 r., mogą narazić się na sankcje finansowe oraz utratę kontrahentów. Od stycznia 2020 r. tylko zarejestrowane płatności przekraczające 15 tys. zł na rachunku widniejącym na białej liście, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo przedsiębiorcy przed dokonaniem płatności są zobowiązani sprawdzić, czy rachunek bankowy lub indywidualny w SKOK swojego kontrahenta widnieje na białej liście VAT, jeżeli jest inaczej będą odpowiadać solidarnie z nieuczciwym partnerem za niezapłacenie podatku VAT. Sankcji tej będzie można uniknąć jeśli w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformują o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta.

W jaki sposób można zgłosić rachunek firmowy do białej listy?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zgłosili rachunku firmowego lub dokonali zmiany tego rachunku, powinni dopełnić formalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez Internet za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego albo udać się do urzędu gminy.