Przedsiębiorcy określonych branż mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł

Przedsiębiorcy określonych branż mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu - grafika artykułu
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

28 lutego 2021 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie których realizowana będzie tzw. Tarcza antykryzysowa nr 7.

Tarcza umożliwia ponowne skorzystanie z pomocy firmom, które dotację otrzymały o ile spełnią warunki jej przyznania.

Zgodnie z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków od 28 lutego 2021r. do 31.05.2021r. na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców o której mowa w art. 15zze4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w godz. od 8.00 do 13.00:

  • 61 8345 645;
  • 61 8345 696. 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Źródło.

Załączniki

sieci społecznościowe