Przybywa mikroprzedsiębiorstw!

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2002 roku wzrosła liczba tzw.mikroprzedsiębiorstw - firm zatrudniających maksymalnie do 9 osób. Co ważniejsze, większość z nowopowstałych firm przetrwała na rynku, wbrew powszechnie panującemu spowolnieniu rozwoju gospodarczego.
(informacja za: Gazeta Prawna Nr 119 (975) piątek - niedziela 20-22 czerwca 2003 r.)

sieci społecznościowe