Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb - jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m. Rejestracja jachtów i jednostek pływających będzie odbywać się poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24.

. - grafika artykułu
Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb - jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

Nowe przepisy zakładają uporządkowanie obecnego stanu, a system rejestracji będzie możliwie najprostszy i przyjazny dla odbiorcy. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić dostęp do danych dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.

Obowiązkowi rejestracji podlega:

  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Okres ważności dotychczasowych wpisów do rejestru określono w art. 28 ustawy z 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).

Szczegóły

sieci społecznościowe