Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zbiórka priorytetów

Zachęcamy do włączenia się w prace nad zapisami Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Do 29 lipca 2019r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  czeka na propozycje zadań, jakie powinny być zlecane organizacjom w przyszłym roku.

Roczny Plan Współpracy
Roczny Plan Współpracy

W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym. Należy pamiętać, że zadania te muszą być odpowiedzią na ważne, zdiagnozowane potrzeby występujące w mieście  (społeczne, zdrowotne, ekologiczne, itp). 

Na proponowane przez Państwa - przedstawicieli organizacji pozarządowych - zadania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych czeka do 29 lipca 2019 roku. Przekazane priorytety zostaną nastepnie przekazane do odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta Poznania.

Zgłoszenia można przesyłać na załączonym formularzu, mailem na adres: ngo@um.poznan.pl.

Wydrukowany formularz można również przynieść do kancelarii Urzędu przy ul. 3 Maja 46.

Zachęcamy Państwa serdecznie do wspólnego budowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2020!

Źródło.

Załączniki