Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT

Urząd Miasta Poznania i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na szkoloenie pt. Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT

.
Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT

!! WAŻNE !! W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.

Termin: 26 września 2019 r. godz. 9.00 - 16.00

Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter) w Poznaniu.

Tematyka szkolenia:

1. Uwagi ogólne na temat postępowań karuzelowych
2. Postępowanie zabezpieczające jurysdykcyjne
3. Postępowanie zabezpieczające wykonawcze
4. Rygor natychmiastowej wykonalności
5. Blokada rachunku bankowego
6. Przedłużenie terminu zwrotu VAT - postawy materialnoprawne i faktyczne
7. Przedłużenie terminu wczoraj i dziś
8. Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu a bezczynność organu
9. Charakterystyczne błędy organu
11. Schemat wyłudzeń - karuzela w teorii i praktyce
12. Odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego - podmiot nieistniejący a pusta
faktura
13. Pusta faktura - pojęcie i katastrofalne skutki jego niezrozumienia
14. Dochowanie aktów dobrej wiary jako przesłanka braku odpowiedzialności podatkowej
15. Faktura wystawiona przez podmiot nieuprawniony do jej wystawienia
16. Problem fałszowania pustych faktur - odpowiedzialność podatkowa
17. Problem firmanctwa
18. Wewnątrzwspólnotowe nabycia
19. Podatek od pustej faktury - art. 108 ust. 1 u.p.t.u.
20. Dostawy wewnątrzwspólnotowe i wewnątrzwspólnotowe dostawy łańcuchowe - problem
opodatkowania dostawy stawką krajową
21. Podsumowanie - uwagi praktyczne
23. Etapy postępowania dowodowego - charakterystyczne naruszenia przepisów prawa procesowego
24. Wniosek dowodowy strony i odmowa jego uwzględnienia
25. Ciężar dowodu a nieograniczony obowiązek dowodowy
26. Badanie ksiąg podatkowych - szczególna instytucja postępowania podatkowego
27. Dokument urzędowy jako dowód szczególny
28. Charakterystyczne środki dowodowe i argumenty organu w postępowaniu karuzelowym
30. Specyfika postępowania karnego skarbowego
31. Zakres podmiotowy postępowania karnego skarbowego
32. Relacje między postępowaniem karnym skarbowym a postępowaniem podatkowym
33. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a przedawnienie karalności czynu
zabronionego (art. 70 § 6 pkt 1 o.p.)
34. Ogłoszenie przedstawionych zarzutów - czyli co, komu, za co i jak?
35. Oszustwo a narażenie na nienależny zwrot VAT - sygnalizacja problemu zbiegu idealnego i jego praktycznych konsekwencji
36. Zatrzymanie rzeczy w postępowaniu karnym-skarbowym - przedmiot opodatkowania a przedmiot wykorzystany do popełnienia przestępstwa, "wytwarzaniu" dowodów w postępowaniu karnym-skarbowym
37. Klika uwag o obronie w sprawach karnych skarbowych

Udział w szkoleniu jest bezpłatny