TEAMS DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

Szkolenia z aplikacji Teams. Na szkoleniu dowiesz się co to jest Teams poznasz jego możliwości oraz sprawdzisz w sposób praktyczny jak się na nim pracuje. Stworzysz swój zespół klasowy, zobaczysz jak wykorzystać kalendarz jako plan lekcji oraz poznasz narzędzia do prowadzenia zdalnej lekcji.  

. - grafika artykułu
TEAMS DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

KTO POWINIEN SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA?


Szkolenie skierowane jest dla wszystkich nauczycieli, zarówno tych którzy już korzystają lub zamierzają używać MS Teams i Microsoft 365 w nauce zarówno codziennej jaki okazjonalnej.

CEL SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć zdalnych z użyciem MS Teams. Szkolenie pozwoli też przypomnieć i uschematyzować dotychczasową wiedzę w tym temacie.

Link do zapisów:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CZPvPDVVGEmoiomfrhD5CK7Fqbu-PWROjTRz-WfXfs1UREhSR0RaR0xQT01PRjhDMTZCQU5RM1NQVy4u

FB: https://www.facebook.com/szkoleniaic

www.szkolenia-ic.pl

PIERWSZE SPOTKANIE - 10-10-2020 godzina 18:00 do 20:00

Rozpoczęcie pracy w Office 356 - wprowadzenie

 • omówienie usługi office 365, przedstawienie najważniejszych jej cech i składników.
 • czym są przeglądarkowe wersje programów pakietu office 365, ograniczenia.

Użycie MS Teams w wersji przeglądarkowej:

 • tworzenie dokumentów
 • automatyczne zapisywanie
 • udostępnianie dokumentów
 • odzyskiwanie wcześniejszych wersji dokumentów

OneDrive- idealny dysk w chmurze do przechowywania i udostępniania plików:

 • umieszczanie plików z komputera
 • tworzenie dokumentów pakietu office
 • udostępnianie dokumentów
 • praca wielu osób w jednym pliku

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

DRUGIE SPOTKANIE - 24-10-2020 od 18:00 do 20:00

MS Teams - aplikacja, w której prowadzimy zajęcia zdalne.

Co to jest usługa Teams? - czy warto korzystać z tego narzędzie, jakie daje możliwości w codziennej pracy i nauce.

 • omówienie usługi, ogólna prezentacja programu.
 • logowanie do aplikacji za pomocą witryny office.com
 • instalacja aplikacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym - dlaczego warto instalować

Zespół klasowy - czym jest zespół? Najprostszy sposób do zorganizowania zajęć z przedmiotu dla klasy. W tej części tworzymy zespół klasowy, zarządzamy nim, przydzielamy i usuwamy nauczycieli i uczniów.

 • tworzenie zespołów klasowych
 • zasady tworzenia zespołów klasowych
 • prawidłowe nazewnictwo zespołów - standaryzacja nazewnictwa zespołów w szkole.
 • przypisywanie do zespołu uczniów i nauczycieli
 • zmiana ustawień zespołów - zmiana nazwy, ikony
 • dodawanie i usuwanie w zespole uczniów i nauczycieli
 • dodawanie kanałów ogólnych i prywatnych - sposób na podział klasy na grupy
 • odczytywanie statystyk aktywności w zespołach klasowych

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

Budowa zespołu klasowego - sprawdzamy co się kryje w głównych zakładkach zespołu, do czego służą i jak właściwie ich używać, prowadzimy konwersację czatem, umieszczamy w konwersacji pliki dla klasy.

 • prowadzenie rozmów za pomocą czatu w zespole
 • wstawianie załączników w konwersacji
 • zmiana ustawień i ważności przesyłanych treści
 • przekazywanie wpisów do innych zespołów klasowych

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

TRZECIE SPOTKANIE - 7-11-2020 godzina 18:00 do 20:00

Kalendarz - doskonałe miejsce do organizacji spotkań na lekcję. Będziemy zapraszać klasę na lekcję, ustawiać dodatkowe parametry spotkań. Będziemy też dołączać do zaplanowanego spotkania.

 • tworzenie spotkania dla klasy w teams
 • zapraszanie klasy lub wybranych osób
 • planowanie spotkań w przyszłości - cykliczność
 • zmiana parametrów spotkania - ograniczenie uprawnień uczniów, np. udostępniania swojego pulpitu innym.
 • przeglądanie spotkań - historycznych i przyszłych
 • dołączanie do spotkań

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

Prowadzenie spotkania on-line

 • ustawienie kamery i mikrofonu
 • zmiana tła otoczenia
 • sprawdzenie listy uczestników spotkania
 • wyciszanie uczestników spotkania
 • zmiana uprawnień uczniów podczas spotkania
 • rozmowa za pomocą czaty
 • przekazywanie plików
 • przekazywanie przez nauczyciela pulpitu uczniom
 • wysyłanie dźwięku, odsłuchu z komputera nauczyciela uczniom
 • rozpoczęcie nagrywania spotkania
 • zakończenie spotkania
 • sprawdzanie obecności na spotkaniu

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

Pasek wyszukiwania w Teams - miejsce, gdzie błyskawicznie znajdziesz użytkownika, dokumenty lub wydarzenia.

 • przenoszenie wszystkich konwersacji do aplikacji teams
 • szybkie wybieranie
 • książka adresowa
 • historia połączeń
 • automatyczna sekretarka

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

CZWARTE SPOTKANIE - 21-11-2020 od 18:00 do 20:00

Notes zajęć - klasowy notatnik, gdzie prowadzone są wszystkie lekcje i zajęcia, miejsce, w którym zarówno nauczyciel jak i uczeń przekazują treści i materiały, czyli miejsce, w którym znajdziesz wszystko co potrzebne w czasie lekcji.

 • zasady prowadzenia zajęć w notatniku
 • dodawanie sekcji i stron
 • umieszczanie materiałów na lekcję:
  • treści,
  • pliki, załączniki,
  • wstawianie linków
  • wstawianie instrukcji głosowych nauczyciela dla uczniów
  • wstawianie grafik pomocniczych w treści lekcji
  • edytor równań matematycznych
  • przekazywanie materiałów uczniom
  • przywracanie wcześniejszych wersji lekcji,
  • sprawdzanie kto co wykonał na lekcji.
  • ustawienia zaawansowane notatnika - włączanie strefy nauczyciela, dodawanie zakładek i sekcji w notatniku ucznia
  • przegląd notatników uczniów

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

PIĄTE SPOTKANIE - 28-11-2020 od 18:00 do 20:00

Zadani i testy - czyli czas na sprawdzenie wiedzy uczniów. W tym miejscu przygotowujemy zadania dla uczniów, określimy parametry zadania, np. termin jego zrobienia, zasady udostępniania, jednym kliknięciem przekażemy zadanie klasie lub wybranym osobom. Sprawdzimy też, czy uczeń odebrał zadanie, czy już je rozwiązał i odesłał do oceny. Zadanie możemy sprawdzić, opisać ocenić i odesłać uczniowi. Wszystko w jednym miejscu z czytelnym podziałem.

 • tworzenie zadań i testów
 • dodawanie załączników do zadanie.
 • wstawianie opisów
 • przygotowywanie zadań i testów w forms
 • ustalanie terminu wykonania zadania
 • rozsyłanie zadania uczniom
 • weryfikacja stanu zadania
 • opisywanie i ocenianie zadania
 • przegląd zadań, które zostały przygotowane, przegląd zadań wysłanych i zadań ocenionych.
 • zapoznanie się z zakładką zadania na pasku głównym teams

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

Oceny - miejsce, w którym znajdziesz oceny i opisy wszystkich zleconych uczniom zadań.

 • przeglądanie zadań ucznia
 • przeglądnie zadań
 • sprawdzanie ocen i opisów na

Podsumowane - czas na pytania uczestników spotkania dotyczące zaprezentowanych zagadnień.

SZÓSTE SPOTKANIE 12-12-2020  godzina 18:00 do 20:00

Spotkanie dotyczące pytań oraz problemów zgłaszanych podczas trwania naszych spotkań. Napisz o czym chciałbyś porozmawiać, jaki temat chcesz poruszyć, dotyczący pracy zdalnej w szkole z wykorzystaniem Office 365 lub narzędzi pomocniczych wykorzystywanych w pracy zdalnej z uczniami.

sieci społecznościowe