ZMIANY W PODATKACH !

19 - procentowy CIT.
Rząd przyjął propozycję obniżenia od 2004 r. podatku dochodowego od osób prawnych.

19 - procentowy CIT.
Rząd przyjął propozycję obniżenia od 2004 r. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z obecnych 27 proc. do 19 proc.
Projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Rada Ministrów ma się zająć na następnym posiedzeniu.
Minister finansów Andrzej Raczko powiedział, że członkom rządu wydawało się, że "najważniejszy element to danie dobrego sygnału przedsiębiorcom". - Uznaliśmy, że istotna redukcja stawki będzie dobrym impulsem przyspieszającym wzrost gospodarczy. Mówiliśmy o dodatkowych posunięciach związanych z ulgami.
(informacja za: Gazeta Prawna Nr 118 (974) z dn. 18-19.06.2003 r. - Finanse).
Więcej szczegółów w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.

sieci społecznościowe