Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Poznań Biznes Partner uruchomiony został 1 stycznia 2012r. Oficjalne otwarcie Ośrodka miało miejsce 6 lutego 2012 r.

Poznań Bines Partner mieści się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404. 

Zadaniem Poznań Biznes Partner jest organizacja i prowadzenie różnorodnych programów wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm sektora MŚP oraz organizowanie współpracy innych jednostek i instytucji obsługujących przedsiębiorców z terenu Poznania i aglomeracji poznańskiej.

OFERTA

W ofercie Poznań Biznes Partner znajduje się m.in. doradztwo indywidualne i cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych.

Za świadczenie ww. usług odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (a dokładnie oddziałów: Wspierania Przedsiębiorczości i Ewidencji Działalności Gospodarczej) - pełniący rolę doradców pierwszego kontaktu oraz stale współpracujący z Poznań Biznes Partner specjalistyczni doradcy.

Wszystkie usługi świadczone przez Poznań Biznes Partner są bezpłatne.

Poznań Biznes Partner

Ośrodek Poznań Biznes Partner Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Urząd Miasta Poznania

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404

61-441 Poznań

Telefon:         

Doradcy pierwszego kontaktu:

Kinga Dopierała - 61 878 4792

Małgorzata Makowska - 61 878 4795

e-mail:            

ods@um.poznan.pl

Internet:          

www.poznan.pl/poznanbiznespartner

www.facebook.com/poznanbiznespartner

https://www.linkedin.com/company/o%C5%9Brodek-pozna%C5%84-biznes-partner/

https://www.instagram.com/poznanbiznespartner/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej