Weteran Powstania Wielkopolskiego

Internetowa wyszukiwarka miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich sporządzona została dla upamiętnienia osób biorących bezpośredni udział w zwycięskim zrywie niepodległościowym. To głównie za przyczyną ludzi, wychowanych w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, która formalnie wówczas nie istniała, po 125 latach zaborów kolebka polskiego państwa odzyskała niepodległość.

Z biegiem lat Weterani odchodzili "na wieczną wartę", a ostatnimi zmarłymi i pochowanymi w Poznaniu byli Andrzej Mazurek (1902-2000) i Tadeusz Wesołowski (1903-2000).

Odwiedzając poznańskie cmentarze, napotykamy groby Powstańców Wielkopolskich, coraz częściej oznakowane granitowymi tabliczkami z wizerunkiem orła Wojsk Wielkopolskich. Pomysł spójnej - charakterystycznej inskrypcji zrodził się w 2008 r., podczas spotkania ś.p. prezydenta Macieja Frankiewicza z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i Spółdzielni Universum. Początkowo Miasto zleciło oznakowanie 334 grobów w kwaterach powstańczych oraz ok. 200 mogił poza nimi. W ślad za tym, w 2009 r. Zarząd Główny TPPW wydał broszurkę pt. "Mogiły Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu junikowskim", która posłużyła do utworzenia wirtualnego spisu, połączonego z mapą tej największej poznańskiej nekropolii. Przełomem w ustaleniu miejsc pochówku Powstańców było elektroniczne powiązanie wyszukiwarki cmentarnej z "Listą odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym", udostępnioną przez Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo. Dzięki temu ustalono miejsca pochówku ok. 2.000 Weteranów. Obecnie spis zawiera blisko 3.400 nazwisk Powstańców, którzy spoczywają na poznańskich cmentarzach.

W ramach zadania  "pamięć historyczna", Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania nadal ustala miejsca pochówku Weteranów, korzystając zarówno z informacji od mieszkańców, jak i zawartych w różnych źródłach archiwalnych. Zgłoszenia nieuwzględnionych dotąd miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich oraz ewentualne uwagi dotyczące treści zawartych w internetowym spisie, prosimy kierować mailowo na adres kl@um.poznan.pl lub rafal_ratajczak@um.poznan.pl