[AKTUALIZACJA] Oferty pracy | Miasto Poznań | Centrum Usług Wspólnych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy jednostek miejskich Miasta Poznania - Centrum Usług Wspólnych oraz do aplikowania.

[AKTUALIZACJA] Nowa oferta: Instruktorka/Instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 2 Klub Ogrody

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Oferty:

 1. Pedagog/pedagożka - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - SOW | Więcej informacji: TUTAJ
 2. Specjalista ds. fizjoterapii Dzienny Ośrodek Adaptacyjny | Więcej informacji: TUTAJ
 3. Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 3 Klub Promień | Więcej informacji: TUTAJ
 4. Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i pracy socjalnej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 2 Klub Ogrody | Więcej informacji: TUTAJ
 5. Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 1 Klub Centrum | Więcej informacji: TUTAJ
 6. [AKTUALIZACJA] Nowa oferta: Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 2 Klub Ogrody | Więcej informacji: TUTAJ

Rozwinięcie:

1. Pedagog/pedagożka - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - SOW | Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - MCIK; umowa na zastępstwo - dyżury 12h, dzienne i nocne, także w sob, ndz i święta;

Zakres podstawowych czynności:

 • Udzielanie pomocy pedagogicznej,
 • Przeprowadzanie oceny sytuacji dzieci będących mieszkańcami SOW,
 • Prowadzenie zajęć wspomagających kompetencje wychowawcze,
 • Udzielanie konsultacji pedagogicznych,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działaniami na stanowisku.

Zakres wymagań oraz potrzebne dokumenty, szczegóły oferty: TUTAJ

Termin składania ofert: 15 września 2022 r.

2. Specjalista ds. fizjoterapii Dzienny Ośrodek Adaptacyjny | Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe: miejsce pracy - Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Nr 1 w Poznaniu, ul. Saperska - 1 etat;

Zakres podstawowych czynności:

 • Aktywizowanie uczestników poprzez prowadzenie zajęć z zakresu fizjoterapii, takich jak: masaże lecznicze, zabiegi fizykalne, gimnastyka, relaksacja, ćwiczenia z użyciem sprzętu,
 • Systematyczne prowadzenie pogadanek dotyczących zdrowia i higieny,
 • Udzielanie wsparcia osobom chorym, prowadzenie rozmów indywidualnych, motywowanie do udziału w leczeniu i rehabilitacji,
 • Planowanie i organizacja imprez o charakterze sportowym, jak turnieje, zawody, spartakiady,
 • Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych oraz organizowanie wycieczek i wyjazdów,
 • Współorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych, występów itp,
 • Pomoc w organizacji czasu wolnego, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników,
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Zakres wymagań oraz potrzebne dokumenty, szczegóły oferty: TUTAJ

Termin składania ofert: 20 września 2022 r.

3. Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 3 Klub Promień | Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe: miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 0,25 etatu - filia nr 3 Klub Promień;

Zakres podstawowych czynności:

1) Prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi Filii Nr 3 "Klub Promień", a w szczególności:

 • Przygotowywanie i prowadzenie chóru i solistów,
 • Prowadzenie zajęć warsztatowo-muzycznych,
 • Organizowanie występów zespołu,
 • Prowadzenie zajęć wspólnego śpiewania.

2) Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne.
3) Organizacja oraz animacja czasu wolnego podopiecznych podczas pobytu w placówce.
4) Opracowywanie okresowych planów pracy wspólnie z pozostałym personelem i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania.
5) Prowadzenie stosownej dokumentacji z realizacji zajęć.

Zakres wymagań oraz potrzebne dokumenty, szczegóły oferty: TUTAJ

Termin składania ofert: 20 września 2022 r.

4. Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i pracy socjalnej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 2 Klub Ogrody | Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe: miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu filia nr 2 Klub Ogrody, 1 etat;

Zakres podstawowych czynności:

 • Przyjmowanie podopiecznych, wypełnianie kart ewidencyjnych, rozpoznanie i udział w zaspokojeniu potrzeb podopiecznych z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i zainteresowań w celu ustalenia indywidualnego planu pracy,
 • Prowadzenie ćwiczeń rozwijających umiejętność pracy w grupie, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w domu (pisanie pism, wypełnianie druków, pomoc w zrozumieniu dokumentacji urzędowej i medycznej),
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych - rozmowy wspierające,
 • Kontakt z osobami nieobecnymi (kontakty telefoniczne, odwiedzanie osób chorych i przebywających w szpitalu),
 • Regularny kontakt z opiekunami i rodzinami uczestników oraz instytucjami (przychodnie, szpitale, szkoły, MOPR, PKPS, CIS, Kościół i inne placówki),
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne,
 • Prowadzenie ćwiczeń rozwijających umiejętność pracy w grupie, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników,
 • Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych, organizowanie wyjść (kino, teatr, muzeum, itp.) i wycieczek,
 • Współpraca z instytucjami kultury, oświaty oraz innymi placówkami w zakresie organizowania imprez towarzyskich,
 • Współpraca przy opracowaniu materiałów reklamowo-informacyjnych o placówce,
 • Aktualizowanie strony internetowej,
 • Opieka merytoryczna nad stażystami, praktykantami i wolontariuszami,
 • Współpraca z firmą cateringową - codzienne zgłaszanie zapotrzebowania na posiłki oraz uzgadnianie na koniec miesiąca ilości dostarczonych posiłków w razie potrzeby,
 • Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania placówki.

Zakres wymagań oraz potrzebne dokumenty, szczegóły oferty: TUTAJ

Termin składania ofert: 20 września 2022 r.

5. Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 1 Klub Centrum | Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe: miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 1 etat - filia nr 1 Klub Centrum; praca od 1 października 2022;

Zakres podstawowych czynności:

1) Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne.
2) Prowadzenie zajęć aktywizująco-usprawniających poprzez m.in. ćwiczenia pamięci, gry, zabawy, zajęcia komputerowe itp.
3) Prowadzenie ćwiczeń rozwijających umiejętność pracy w grupie, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników.
4) Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych, organizowanie wyjść (kino, teatr, muzeum, itp.) i wycieczek.
5) Opracowywanie okresowych planów pracy wspólnie z pozostałym personelem i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania.
6) Współpraca z instytucjami kultury, oświaty oraz innymi placówkami w zakresie organizowania imprez towarzyskich.
7) Organizowanie spotkań tematycznych, spotkań ze znanymi ludźmi, zespołami, itp.
8) Prowadzenie rozmów indywidualnych - rozmowy wspierające.
9) Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych.
10) Aktualizowanie strony internetowej i prowadzenie kroniki.
11) Prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi Filii Nr 1 "Klub Centrum" a w szczególności:

 • Przygotowywanie i prowadzenie chóru i solistów,
 • Prowadzenie zajęć warsztatowo-muzycznych,
 • Organizowanie występów zespołu,
 • Występy chóru Filii Nr 1 dla podopiecznych i środowiska lokalnego,
 • Wspólne śpiewania.

Zakres wymagań oraz potrzebne dokumenty, szczegóły oferty: TUTAJ

Termin składania ofert: 20 września 2022 r.

6. [AKTUALIZACJA] Nowa oferta: Instruktor/Instruktorka ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej - Zespół Dziennych Domów Pomocy filia nr 2 Klub Ogrody | Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe: miejsce pracy - Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu; umowa o pracę na 3/4 etatu - filia nr 2 Klub Ogrody

1) Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne.
2) Prowadzenie zajęć aktywizująco-usprawniających poprzez m.in. ćwiczenia pamięci, gry, zabawy, zajęcia komputerowe itp.
3) Prowadzenie ćwiczeń rozwijających umiejętność pracy w grupie, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników.
4) Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych, organizowanie wyjść (kino, teatr, muzeum, itp.) i wycieczek.
5) Opracowywanie okresowych planów pracy wspólnie z pozostałym personelem i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania.
6) Współpraca z instytucjami kultury, oświaty oraz innymi placówkami w zakresie organizowania imprez towarzyskich.
7) Organizowanie spotkań tematycznych, spotkań ze znanymi ludźmi, zespołami, itp.
8) Prowadzenie rozmów indywidualnych - rozmowy wspierające.
9) Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych.
10) Aktualizowanie strony internetowej i prowadzenie kroniki.
11) Prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi Filii Nr 2 "Klub Ogrody" a w szczególności:

 • Przygotowywanie i prowadzenie chóru i solistów,
 • Prowadzenie zajęć warsztatowo-muzycznych,
 • Organizowanie występów zespołu,
 • Występy chóru Filii Nr 2 dla podopiecznych i środowiska lokalnego,
 • Wspólne śpiewania.

Zakres wymagań oraz potrzebne dokumenty, szczegóły oferty: TUTAJ

Termin składania ofert: 23 września 2022 r.

IG

sieci społecznościowe