II spotkanie zespołu roboczego PRDPP ds Centrum WOPiW

Poznańska Rada Działalności Pozytku Publicznego zaprasza do udziału w drugim spotkaniu, podczas którego będzie wypracowywana koncepcja Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w perspektywie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przez Urząd Miasta Poznania. 

grafika ilustrującą - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Prowadzenie organizacji pozarządowej to wiele wyzwań i odpowiedzialności, obok satysfakcji budowania lepszego Poznania. Dlatego Miasto Poznań wspiera finansowo działania wzmacniające NGO m.in. w zakresie pozyskiwania środków i ich rozliczania, współpracy z wolontariuszami, funkcjonowania zgodnie z prawem, a także lokalowo. Kolejny konkurs na "Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu" będzie ogłoszony wiosną br. Aby oferowane w Centrum wsparcie było odpowiednie do potrzeb, Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołała Zespół, który wypracuje propozycję jego zakresu. 

Drugie spotkanie zaplanowano na 26.03.br na godz. 14.00. spotkanie realizowane będzie online.

Link do spotkania: 

https://poznan-pl.zoom.us/j/83513615557?pwd=VnoyaFArZ1RWd3J2SUtiWVlqRDdRdz09

Meeting ID: 835 1361 5557

Passcode: 580995

Na podstawie materiałów prasowych 

EJ

sieci społecznościowe