Informacja dla organizacji pozarządowych ws. ograniczenia emisji koronawirusa SARS-CoV-2

Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecane przez Miasto Poznań, w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie emisji koronawirusa SARS-CoV-2.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Szanowni Państwo, Realizatorzy zadań publicznych zlecanych przez Miasto Poznań, przekazujemy treść informacji Pani Dyrektor Magdaleny Pietrusik-Adamskiej, Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania, skierowanej do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne przez Miasto Poznań:

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Poznania oraz zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 z późn. zm.), przypominamy o obowiązku, który został również zawarty w podpisanych przez Państwa umowach o realizację zadania publicznego z Miastem Poznań, dotyczącym stosowania obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Realizator zadania publicznego każdorazowo powinien dokonać wszelkich czynności, by zapewnić przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym zakrywanie ust i nosa oraz utrzymanie dystansu społecznego. Tylko takie działania pozwolą na ograniczenie emisji koronawirusa SARS-CoV-2.

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym dokumencie.

IG

Załączniki

sieci społecznościowe