Jakie zadania powinny realizować organizacje w przyszłym roku w Poznaniu?

Zachęcamy do włączenia się w prace nad zapisami Rocznego Programu Współpracy na rok 2019. Do 13 czerwca czekamy na propozycje zadań, jakie powinny być zlecane organizacjom w przyszłym roku. Zapraszamy także na spotkania!

Nadsyłanie zadań - grafika artykułu
Nadysłanie zadań

W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym. Należy pamiętać, że zadania te muszą być odpowiedzią na ważne, zdiagnozowane potrzeby występujące w mieście (społeczne, zdrowotne, ekologiczne, itp).

Na proponowane przez Państwa - przedstawicieli organizacji pozarządowych - zadania czekamy do 13 czerwca 2018 roku.

Prosimy nadysłać zgłoszenia na poniżej załączonym formularzu, mailem na adres: ngo@um.poznan.pl.

Wydrukowany formularz można także przynieść do kancelarii urzędu na ul. 3 Maja 46.

Zapraszamy także na spotkania poświęcone priorytetom - w obszarze sportu spotkamy się 14 czerwca o godzinie 14.00 w Sali Błękitnej UM (Plac Kolegiacki). Prosimy wysyłać zgłoszenia na ngo@um.poznan.pl

O przeciwdziałaniu wykluczeniu, prawach człowieka będziemy rozmawiać 20 czerwca, o godzinie 16.30 - zapraszamy do Sali Malinowej na Placu Kolegiackim. Prosimy wysyłać zgłoszenia na ngo@um.poznan.pl

Zachęcamy Państwa serdecznie do wspólnego budowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2019!

Załączniki