KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się 15.04.2021 r., o godz. 13:00 na platformie zoom

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Zdrowie

Porządek obrad:
1. Przywitanie przybyłych gości i członków KDO.
2. Zdrowie Psychiczne Mieszkańców M. Poznania w czasie pandemii COVID - zaproszony gość.
3. Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025 - Krzysztof Napierała.
4. Wolne wnioski.

Link do spotkania można uzyskać wysyłając wiadomość na adres wziss@um.poznan.pl

ZK

sieci społecznościowe