Koordynacja funkcjonowania Inkubatora Kultury Pireus w Poznaniu

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ogłosiło konkurs dotyczący rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej - koordynacja funkcjonowania Inkubatora Kultury Pireus w Poznaniu.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Realizacja zadania publicznego dotyczy koordynacji funkcjonowania Inkubatora Kultury Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu w celu wspomagania rozwoju działalności kulturalnej i gospodarczej oraz wzmacniania potencjału kulturotwórczego mieszkańców Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Łazarza.

Inkubator Kultury Pireus to miejsce kulturotwórcze dla Łazarza i inkubator działalności kulturalnej dla Poznania. Działania podmiotu wyłonionego w ramach konkursu mają zapewnić pełne wykorzystanie potencjału Inkubatora poprzez realizowanie kompleksowej oferty wydarzeń oraz koordynację funkcjonowania lokalu. Zadanie publiczne będzie realizowane ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz jej następstwami dla sektora kultury oraz sfery działań społecznych.

Zadanie może być realizowane od 01.02.2021 do 31.12.2022
Termin składania ofert: 10.01.2021
Więcej informacji: https://witkac.pl/#/Contest/View/14839
MK

sieci społecznościowe