Nabór kandydatów do komisji konkursowych na zadania realizowane w 2022 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w naborze do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2022.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Na podstawie zgłoszeń powołana zostanie komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Prezydenta. Wspólna opinia staje się podstawą do decyzji Prezydenta Miasta Poznania, jakie projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców i Miasta Poznania.

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do bazy.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści działający w różnych obszarach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać oferty w generatorze ofert witkac.pl. Kandydata do komisji konkursowej rekomenduje organizacja pozarządowa. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Udział komisji pozwala współdecydować przedstawicielom NGO na realizację jakich zadań publicznych przeznaczone są w Poznaniu środki finansowe. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego  i pozarządowego, oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac  i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który udostępniony jest poniżej, w załączniku. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Nabór do bazy ma charakter ciągły i otwarty.

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Poznania zamieszczony poniżej.

Zapraszamy do współpracy!

 AP

Załączniki

sieci społecznościowe