Nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje

Zachęcamy do składania wniosków w otwartym konkursie na wybór operatora konkursu na mikrodotacje

seniorzy
seniorzy

Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty znajdą Państwo tutaj

W ramach oferty istnieje możliwość składania wniosków na zadanie:

- Mikrogranty dla Seniorów, w tym działania aktywizujące i integrujące środowisko senioralne oraz inicjatywy międzypokoleniowe.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej, zwanej dalej Operatorem, który przeprowadzi procedurę programu Mikrograntów dla Seniorów w roku 2019, w tym: nabór ofert w konkursie na Mikrodotacje dla Seniorów oraz będzie wspierał realizatorów inicjatyw, od etapu przygotowania oferty poprzez realizację i pomoc w rozliczeniu i przygotowaniu sprawozdania.

Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2019 r. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 30 sierpnia 2019 r., godz. 15.30 

MK