Nabór wolontariuszek i wolontariuszy do Punktu Szczepień Powszechnych

Miasto Poznań zaprasza do współpracy wolontariuszki i wolontariuszy, zainteresowanych pomocą przy organizacji pracy Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca


Koordynacją wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych zajmie się Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19.

1. Miejsce wolontariatu:

  • Poznański Punkt Szczepień Powszechnych, Stadion Miejski przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

2. Kto może zostać wolontariuszką/wolontariuszem:

  • Wolontariuszką/wolontariuszem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych może być osoba pełnoletnia. Liczą się dobre chęci oraz zmysł organizacyjny.

3. Zadania dla wolontariuszki/wolontariusza:

Do zadań wolontariuszek i wolontariuszy będzie należeć w szczególności:

- pomoc w utrzymaniu porządku i płynności ruchu osób oczekujących na przyjęcie;

- kierowanie i pomoc przy rozdzielaniu osób na miejsce szczepienia;

- wydawanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 i pomoc w ich wypełnieniu;

- weryfikowanie godzin zgłoszeń pacjentów na szczepienia;

- pomoc w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego w kolejkach;

- inne zadania niezbędne do sprawnego funkcjonowania Punktu Szczepień wyznaczone przez koordynatorów wolontariatu.

4. Korzyści dla wolontariuszki/wolontariusza:

- porozumienie wolontariackie;

- przyczynianie się do walki z pandemią;

- satysfakcja z pracy;

- zapewnione zostaną środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk;

- możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;

- koszulka;

- dla zaangażowanych wolontariuszy przewidziane są gadżety Miasta Poznania.

Dodatkowe informacje:

Szczepienia będą odbywać się przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00. Zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy planowane jest w godzinach od 7.30 do 21.00. Wolontariat może odbywać się w tygodniu, jak i w weekend. Wolontariuszki i wolontariusze pracują według wcześniej ustalonego harmonogramu z koordynatorem wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych.

Jak można zgłosić się do wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych:

Osoby zainteresowane wolontariatem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych proszone są
o zgłoszenie się za pośrednictwem formularza: www.zhp.wlkp.pl/wolontariat.html

Koordynatorką wolontariatu z ramienia ZHP Chorągiew Wielkopolska jest Pani Joanna Stefańska, e-mail: wolontariat@zhp.wlkp.pl , tel.: 603-644-005.  

Zadanie dotyczące koordynacji wolontariatu jest zlecana ze środków budżetowych Miasta Poznania.
MK

sieci społecznościowe