Projekt Miasta Poznania współfinansowany ze środków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego

W 2019 roku Miasto Poznań rozpoczęło realizację projektu "Heathy Boost" ("Zdrowe Wzmocnienie") współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Healthy Boost
Healthy Boost

Projekt łączy 14 partnerów z siedmiu krajów nadbałtyckich, a jego głównym zadaniem jest wypracowanie trwałego i skutecznego modelu współpracy międzysektorowej, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców (ich zdrowia i dobrobytu). W projekt zaangażowane są jednostki samorządu terytorialnego, a także uniwersytety i instytucje badawcze. Ich wspólna praca będzie się opierać na przeprowadzeniu samooceny aktualnego stanu relacji pomiędzy sektorami w miastach, która przyczyni się do wypracowanie modelu. Model ten będzie testowany w projektach pilotażowych przez partnerów z 7 miast, a ich ewaluacja pozwoli na stworzenie ostatecznej wersji modelu, który będzie mógł być wykorzystany szerzej w przyszłości.

Zadania projektowe Miasta Poznania, poza bezpośrednią współpracą z partnerami podczas fazy wstępnej, będą skupiać się głównie na wdrożeniu modelu w jednym z pilotaży. Efektem trwałym ma być wypracowany, podczas warsztatów i spotkań z przedstawicielami II i III sektora, Wieloletni Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.

Więcej informacji na temat projektu oraz działań w nim podejmowanych można uzyskać od koordynatorki - Zuzanny Kwiatkowskiej - pod adresem mailowym: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem 61 878 5730.

ZK