Pomóż nam stworzyć Roczny Program Współpracy - zbieramy priorytety

Zachęcamy do włączenia się w prace nad zapisami Rocznego Programu Współpracy na rok 2020. Do 29 lipca czekamy na propozycje zadań, jakie powinny być zlecane organizacjom w przyszłym roku.

rpw
rpw

W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym. Należy pamiętać, że zadania te muszą być odpowiedzią na ważne, zdiagnozowane potrzeby występujące w mieście  (społeczne, zdrowotne, ekologiczne, itp). 

Na proponowane przez Państwa - przedstawicieli organizacji pozarządowych - zadania czekamy do 29 lipca 2019 roku. Przekazane przez Państwa priorytety zostaną nastepnie przekazane do odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta Poznania.

Prosimy nadysłać zgłoszenia na poniżej załączonym formularzu, mailem na adres: ngo@um.poznan.pl.

Wydrukowany formularz można także przynieść do kancelarii urzędu na ul. 3 Maja 46.

Zachęcamy Państwa serdecznie do wspólnego budowania Rocznego Programu Współpracy na rok 2020!
MK

Załączniki