Pomóż tworzyć Roczny Program Współpracy! - warsztaty dla NGO

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące planowania Rocznego Programu Współpracy.

Warsztaty
Warsztaty

Celem spotkania jest zebranie założeń do opracowania Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Ramowy program spotkania:

  1. Wprowadzenie do współpracy Miasto - Organizacje Pozarządowe,
  2. Inspiracje do dobrej współpracy Miasto Poznań - Organizacje Pozarządowe z innych miast,
  3. Cele i formy współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych w Poznaniu na 2020 rok - warsztat,
  4. Podsumowanie spotkania.

Warsztaty poprowadzi Ewa Gałka, wieloletnia działaczka na rzecz Miasta Poznania i przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2016-2019.

Zapraszamy do zapisywania się na termin 13 czerwca o 13:00.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie wynosi 30 osób. Wszystkie spotkania odbęda się w Sali Białej UMP (pl. Kolegiacki 17).

Chęć udziału w poszczególnych grupach prosimy przesyłać na adres: ngo@um.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 61 878 5730. Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz nazwę reprezentowanej organizacji.

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu "Heathy Boost" ("Zdrowe Wzmocnienie") współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

ZK