Posiedzenie KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych | 18 listopada 2021

Zapraszamy na posiedzenie KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w czwartek, 18.11.2021 r., o godzinie 13:30.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
POSIEDZENIE KDO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan spotkania:

1. Przywitanie obecnych i sprawdzenie kworum.

2. "Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025" - Mariusz Zielaskowski/uchwała KDO.

3. Projekt dokumentu "Polityka na rzecz Rodzin Miasta Poznania na lata 2022-2025" - zgłaszanie uwag do projektu.

4. Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu - informacje na temat funkcjonowania (Monika Wieczorek).

5. Informacja na temat działalności KDO w 2022 roku.

6. Wolne głosy i wnioski.

Link do spotkania można uzyskać wysyłając wiadomość na adres wziss@um.poznan.pl

Do zobaczenia!

IG

sieci społecznościowe