Projekt regrantingowy - WOLONTARIAT DO POZNANIA - Złóż wniosek!

Stowarzyszenie CREO, w ramach projektu WOLONTARIAT DO POZNANIA, zachęca zarówno organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, jak i grupy nieformalne (pod patronatem organizacji pozarządowych), do składania wniosków w ramach mikrograntu na prowadzenie aktywności w obszarze współpracy z wolontariuszami oraz zwiększania efektywności i widoczności działań wolontariackich.

GRAFIKA ILUSTRUJĄCA - grafika artykułu
Projekt regrantingowy - WOLONTARIAT DO POZNANIA

Wsparcie obejmie min. 25 organizacji i grup nieformalnych, mających swoją siedzibę w Poznaniu, a maksymalna wysokość grantu to 1.500,00 zł (wkład własny nie jest wymagany). Wniosek można złożyć drogą mailową, pocztą lub w biurze projektu. Termin składania wniosków upływa 24.09.2021 r., o godz. 16:00 (dla każdego ze sposobów doręczenia). Ogłoszenie wyników naboru będzie miało miejsce nie później niż 5.10.2021 r.

Więcej informacji: www.wolontariat.poznan.pl  

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Projekt WOLONTARIAT DO POZNANIA jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

IG

sieci społecznościowe