Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych - PROO 2018-2030

W Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotowywany jest do wdrożenia Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w ramach którego zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne.

obrazek - grafika artykułu
obrazek

Konkursy zostaną ogłoszone w ramach następujących priorytetów Programu:

  • Priorytet 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
  • Priorytet 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
  • Priorytet 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
  • Priorytet 5 - Wsparcie doraźne.

PROO jest nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego i dlatego konieczne jest możliwie szerokie informowanie na temat działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego, w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności opowie o:

  • założeniach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
  • zasadach uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
  • praktycznych wskazówkach dotyczących wypełnienia wniosku o dotacje.

Miejsce spotkania: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, sala Herbowa budynek C, pierwsze piętro.

Termin spotkania: 21 lutego 2019 roku, godzina 13:00 - 15:00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu: 61 854 12 79, lub na adres mailowy: krupecka@poznan.uw.gov.pl.

sieci społecznościowe