Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.

sprawozdanie 2019
sprawozdanie 2019

Sprawozdanie zawiera informacje o działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta i środowiska poznańskiego pozyskane od wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz jednostek podległych samorządowi lokalnemu. Celem tego opracowania jest przybliżenie współpracy I i III sektora z uwzględnieniem wymiaru społecznego, merytorycznego oraz finansowego.

ZK

Załączniki