Wsparcie dla Ukrainy | Ankieta pomocowa

W obliczu dramatycznych wydarzeń zza wschodniej granicy, związanych z brutalną agresją Rosji skierowaną w Ukrainę, opracowany zostanie program pomocy dla uchodźców, udzielone zostanie wsparcie.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

W związku z ogromnym odzewem związanym z chęcią niesienia pomocy, załączmy pismo będące apelem Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka, skierowane do Organizacji Pozarządowych, Wolontariuszek i Wolontariuszy.

Wszystkie osoby, które chciałyby i mają możliwość włączenia się w akcje pomocowe - wsparcie w tłumaczeniach, działania związane z przyjęciem uchodźców, udział w opracowaniu wspólnego programu pomocy dla uchodźców - proszone są o wypełnienie ankiety, której wyniki pomogą określić zasoby możliwe do wykorzystania pod kątem udzielenia wsparcia na różnych płaszczyznach: https://www.webankieta.pl/ankieta/711825/ankieta-dotyczaca-wsparcia-wolontarystycznego-dla-osob-z-ukrainy.html

Wszystkim, którzy chcą włączyć się w akcje i oferują swoją pomoc - bardzo dziękujemy!

IG

Załączniki