Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - Zgłoś się!

Jesteś działaczką/działaczem poznańskiej organizacji pozarządowej? Chcesz mieć realny wpływ na zasady tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego? Zgłoś swoją kandydaturę do Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego!

grafika ilustrująca - grafika artykułu
Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - Zgłoś się!

Do 17 września 2021 r. można zgłaszać się do Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, zajmującego się wypracowywaniem nowych zasad PBO 2022. Serdecznie zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie: https://budzet.um.poznan.pl/.../zglos-sie-do-zespolu-ds-pbo/. Formularz należy przesłać do 17 września br., drogą mailową, na adres: pbo@um.poznan.pl lub pocztą: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Poznański Budżet Obywatelski jest inicjatywą realizowaną rokrocznie, pozwalającą mieszkankom i mieszkańcom poszczególnych dzielnic Miasta Poznania realnie wpływać na kształtowanie planu wydatkowania części budżetu Miasta, przeznaczonej na realizację działań społecznych. Głównym celem projektu jest poprawa życia mieszkanek i mieszkańców lokalnych wspólnot Miasta Poznania.

Zespół składał się będzie z przedstawicieli:

  • mieszkańców - 5 osób,
  • Rad Osiedli - 5 osób (1 osoba z jednej Rady Osiedla),
  • Rady Miasta Poznania - 5 osób,
  • wnioskodawców z poprzednich edycji PBO - 5 osób,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych - 5 osób,
  • reprezentantów Miejskiej Rady Seniorów - 1 osoba,
  • reprezentantów Młodzieżowej Rady Miasta - 1 osoba,
  • przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania - 15 osób,
  • radcy prawnego oraz Inspektora Ochrony Danych z ramienia UMP.

Więcej informacji na stronie: https://budzet.um.poznan.pl/.../zglos-sie-do-zespolu-ds-pbo/.

IG

sieci społecznościowe