Zgłoś zadanie priorytetowe do Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 roku

Trwają prace nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Zadania priorytetowe
Grafika ilustrująca

Prezydent Miasta Poznania informuje, że zostały rozpoczęte prace nad "Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok" i zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz miasta Poznania i jego mieszkańców do składania propozycji/uwag w terminie do 15 lipca 2020 roku.

Propozycje można składać poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNi-_ZUCQipjvPfB1jxUwjpcRnOxZEFF5nLZW9n4rajTx-wQ/viewform?usp=sf_link

Zebrane propozycje/uwagi wniesione przez organizacje społeczne zostaną przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania w celu uznania słuszności i ewentualnego wprowadzenia do ww. Programu.

ZK