Regionalne Seminarium Edukacji Ekologicznej

Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Seminarium Edukacji Ekologicznej, które odbędzie się w piątek 6.10.2023r. w godz. 10:00-15:00
w Sali Konferencyjnej Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Pozna.

Seminarium podzielone będzie na dwie inspirujące części:
I. Edukacja outdoorowa
II. Atrakcyjne konkursy ekologiczne dla szkół

Na scenie pojawią się prelegenci, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem, pomysłami i rozwiązaniami praktycznymi.
Cel seminarium: popularyzacja edukacji organizowanej poza budynkiem przedszkola lub szkoły.
Dlaczego to ważne?
Outdoor education, czyli edukacja w plenerze, to nie tylko innowacyjna metoda nauczania, ale również sposób na rozwijanie kompetencji uczniów na wielu płaszczyznach: poznawczej, społeczno-emocjonalnej, fizycznej i duchowej. Pomaga również w odnawianiu naszego związku z naturą, co jest szczególnie istotne w dzisiejszym świecie.
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i przedszkoli, ale także wszystkie osoby zainteresowane edukacją ekologiczną. To spotkanie jest okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz inspiracji nauczaniem w sposób bardziej zrównoważony.
Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona!
Mamy tylko 80 miejsc na sali konferencyjnej, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Link do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/hesK3kPXk95E4qG77
Program RSEE przekazujemy w załączeniu.
Wszelkie zapytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować pod adresem: filmy@fzk.pl lub telefonicznie: 690 014 130.

Zaproszenie na Ścieżkę Edukacyjną oraz Edukacyjno-Informacyjny Plac Zabaw

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

Ścieżka jest jednym z elementów działań służących prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców licznie odwiedzających Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ścieżka została wykonana z uwzględnieniem zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie miasta Poznania.

Serdecznie zapraszamy  grupy zorganizowane z placówek oświatowych. Podczas wycieczki uczestnikom zostają przedstawione zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, ciekawostki o ekologii i otaczającej przyrodzie.

Regionalne Seminarium Edukacji Ekologicznej

Agencja Informacji i Ochrony Środowiska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Seminarium Edukacji Ekologicznej, które odbędzie się w piątek 6.10.2023r. w godz. 10:00-15:00 w Sali Konferencyjnej Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań.
Seminarium podzielone będzie na dwie inspirujące części:
I. Edukacja outdoorowa
II. Atrakcyjne konkursy ekologiczne dla szkół

Na scenie pojawią się prelegenci, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem, pomysłami i rozwiązaniami praktycznymi. Cel seminarium: popularyzacja edukacji organizowanej poza budynkiem przedszkola lub szkoły. Dlaczego to ważne?
Outdoor education, czyli edukacja w plenerze, to nie tylko innowacyjna metoda nauczania, ale również sposób na rozwijanie kompetencji uczniów na wielu płaszczyznach: poznawczej, społeczno-emocjonalnej, fizycznej i duchowej. Pomaga również w odnawianiu naszego związku z naturą, co jest szczególnie istotne w dzisiejszym świecie. Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i przedszkoli, ale także wszystkie osoby zainteresowane edukacją ekologiczną. To spotkanie jest okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz inspiracji nauczaniem w sposób bardziej zrównoważony. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona!

Mamy tylko 80 miejsc na sali konferencyjnej, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/hesK3kPXk95E4qG77

Program RSEE przekazujemy w załączeniu.

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Poznaniu

Od nowego roku szkolnego do siatki nauczania wprowadzony zostanie nowy przedmiot szkolny "Biznes i zarządzanie". Przedmiot ma zastąpić "podstawy przedsiębiorczości". Nowa inicjatywa edukacyjna oceniana jest pozytywnie, bo uczniowie powinni znać podstawy ekonomii niezbędne im do życia i planowania domowych budżetów. Jak powinno wyglądać nauczanie takiego przedmiotu? Polska Fundacja Przedsiębiorczości proponuje bezpłatne i innowacyjne rozwiązanie, które będzie wspierać nauczycieli.
Na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pojawiła się zakładka dla nauczycieli "Biznes i zarządzanie". Jest to inicjatywa mająca na celu wspieranie nauczycieli przy tworzeniu planu zajęć dla przedmiotu "Biznes i zarządzanie".
Znajdują się w niej zarówno szkolenia e-learningowe pomagające w przygotowaniu do lekcji, jak i szkolenia dodatkowe np. ABC przedsiębiorczości czy budowanie biznesplanu. Ciekawym dodatkiem do lekcji jest program "Zakładam firmę", w którym pokazujemy blaski i cienie zakładania firmy w poszczególnych branżach. To praktyczna, bezpłatna i atrakcyjna wiedza.
Wszystkie materiały znajdują się na stronie: https://szkolenia.pfp.com.pl/kurs/biznes-i-zarzadzanie-szkolenia-dla-nauczycieli/19

Zaproszenie - NOC ZAWODOWCÓW 2023 Edycja 6.0 "HUB KOMPETENCJI"

ul. Piekary 17, piętro XI, 61-823 Poznań

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w naszym cyklicznym wydarzeniu NOC ZAWODOWCÓW 2023 Edycja 6.0 "HUB KOMPETENCJI".

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie młodzieży klas 7 i 8 Szkół Podstawowych w ich przyszłych wyborach edukacyjnych.

Tegoroczna szósta edycja Nocy Zawodowców odbędzie się w piątek 6 października 2023r. o godzinie 17:00 stacjonarniew Zespole Szkół Zawodowych Nr 6. Im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu.

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie, program i plakat.

6 października 2023 (piątek) START godzina 17.00

ZAPRASZAMY!

Bezpłatny warsztat dla nauczycieli "Jak uczyć o owadach i zależnościach w przyrodzie?"

Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 61-441 Poznań

Miasto Poznań oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zapraszają nauczycieli, animatorów i edukatorów do udziału w bezpłatnym warsztacie pt. "Jak uczyć o owadach i zależnościach w przyrodzie?", realizowanym w ramach programu "Poznań dla pszczół".

Spotkanie odbędzie się 27 września 2023 r. w godzinach 15:00-19:30.

Rozpoczęcie warsztatu zaplanowane jest w miejskiej pasiece w Lesie Dębińskim. Pasieka zlokalizowana jest obok siedziby Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2.

Od wielu lat, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obserwuje się wzrost zainteresowania dobrostanem owadów, a zwłaszcza zapylaczy. Coraz lepiej rozumiemy ich kluczową rolę w środowisku oraz dostrzegamy bogactwo produktów i usług im zawdzięczanych. Chcemy podejmować działania na rzecz tych niezwykłych zwierząt, a te będą skuteczne jedynie wtedy, gdy odpowiedzą na realne wyzwania i potrzeby. Dlatego też zapraszamy do zgłębienia tajemnic zapylaczy podczas jesiennego warsztatu. W programie spotkania przewidzieliśmy czas na część terenową, podczas której odwiedzimy miejską pasiekę, skupimy się na obserwacjach zapylaczy oraz aktywnościach edukacyjnych, jakie można zrealizować podczas spaceru ścieżką edukacyjno-przyrodniczą "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". W drugiej części spotkania - stacjonarnej, zajmiemy się tematem miejsca owadów w sieci zależności przyrodniczych, przyjrzymy się także roślinom przyjaznym owadom oraz zbierzemy pomysły na zaangażowanie społeczności szkolnej w ochronę zapylaczy. Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku do niniejszego zaproszenia. Warsztaty pozwolą na poszerzenie wiedzy entomologicznej i botanicznej, mamy nadzieję że staną się także źródłem inspiracji i pomysłów na prowadzenie przyrodniczych zajęć w terenie i w klasie.

Rejestracja dla nauczycieli na warsztat dostępna na stronie:

Uczeń bezpieczny w sieci

Al. Jerozolimskie 133/53 02-304 Warszawa

W dokumencie z 16 czerwca 2023 r. wydanym na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo oświatowe, Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 (szczegóły na www.gov.pl).
W punkcie ósmym określono priorytet: Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkurs pn. Uczeń bezpieczny w sieci, który odbędzie się w okresie od 2 października 2023 r. do 15 lutego 2024 r.
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 września 2023 r.

"MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym"

marta.mazurek@rops.poznan.pl

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu szczegóły Programu Profilaktycznego "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW", który został stworzony przez Fundację Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA w ramach projektu "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.", jednocześnie rekomendując zarejestrowanie Państwa szkoły do udziału w nim. ZAPISY SZKÓŁ SĄ MOŻIWE DO 22 WRZEŚNIA 2023 R. PROGRAM JEST OGÓLNODOSTĘPNY I BEZPŁATNY * Zgłoszenie szkoły jest możliwe na stronie MLODEGLOWY.PL pod linkiem: Zapisz szkołę do programu profilaktycznego - Młode głowy Młode głowy (mlodeglowy.pl) * Należy wypełnić formularz i dane kontaktowe. * Szkołę może zarejestrować do programu dyrektor lub nauczyciel/psycholog szkolny/pedagog za zgodą dyrektora. * Po rejestracji otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie zgłoszenia do programu. * Materiały edukacyjne i profilaktyczne będą przekazywane placówkom drogą mailową. * Pilotażowy program profilaktyczny jest całkowicie bezpłatny, a szkoły i rodzice nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie. Szczegółowe informacje o Programie znajdziecie Państwo w załączniku.

Poznajemy świat pszczół i zapylaczy - zapraszamy na warsztaty

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Edukacja ekologiczna stanowi wielkie wyzwanie i jest niezwykle ważne, abyśmy już od najmłodszych lat kreowali w dzieciach proekologiczne postawy. Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta Poznania do skorzystania z bezpłatnych warsztatów w ramach miejskiego programu "Poznań dla pszczół".

Dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych oferujemy możliwość organizacji w placówce warsztatów pn. "Pszczoła miodna - mała bohaterka". Podczas warsztatów dzieci poznają świat pszczół, mają możliwość zobaczyć np. pokazowy ul oraz stworzyć świeczki z plastra woskowego "węzy", a na zakończenie warsztatów uczestniczą w zabawie ruchowej polegającej na zbieraniu pyłku oraz wykonują taniec pszczół.

Każdy warsztat odbywa się na terenie placówki, trwa 1 godzinę i przeznaczony jest dla grupy ok. 25 dzieci. Dostępne terminy: 25 września; 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 października.

Dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych zapraszamy na 3 godzinny warsztat "Przygoda z zapylaczami". Uczestnicy warsztatów będą szukać różnic, podobieństw oraz identyfikować poszczególne cechy morfologiczne zapylaczy i utrwalać poznane cechy wykonując pracę plastyczną; zaobserwują i nauczą się dostrzegać różne elementy budowy kwiatów, a za pomocą doświadczeń poszukają w kwiatach pyłku oraz nektaru. Dzieci stworzą również mapę myśli z produktami zawdzięczanymi zapylaczom, wśród których znajdzie się m.in. zupa pomidorowa, lody wiśniowe czy tort czekoladowy.

Uczestnicy, poprzez udział w zabawie ruchowej sprawdzą, jak to jest być trzmielem, który budzi się w środku ciepłej zimy, gdy na zewnątrz nie ma pożywienia oraz jak to jest być motylem, który poszukuje nektaru w czasie długiej suszy. Natomiast poprzez dyskusję moderowaną odpowiedzą na pytania jak przygotować się na coraz bardziej niespodziewane zjawiska pogodowe i omówią wpływ roślin na łagodzenie skutków zmiany klimatu, zwłaszcza w warunkach dużych miast.

Na zakończenie warsztatu uczestnicy przeprowadzą burzę mózgów w poszukiwaniu pomysłów jak można pomagać zapylaczom w miastach i co zrobić, by miejskie ogrodnictwo (działki, przydomowe ogródki, balkony) było jak najbardziej przyjazne przyrodzie.

Każdy warsztat odbywa się na terenie placówki, trwa 3 godziny i przeznaczony jest dla grupy ok.30 dzieci. Dostępne terminy: 25, 26, 27, 28 września; 17,18,19, 24, 25, 26 października.

Chęć udziału placówki w warsztatach należy zgłaszać w terminie do 20 września na e-maila: poznandlapszczol@um.poznan.pl, podając nazwę placówki, ilość grup/klas zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach oraz osobę do kontaktów z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu/e-maila.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 878 50 51.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Przedsięwzięcie pn. "Organizacja warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży na terenie m. Poznania" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program "Lekcje o finansach"

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Ministerstwo Finansów wspiera działania edukacyjne w zakresie finansów realizowane w ramach edukacji szkolnej m.in. dzięki środkom z Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest Minister Finansów. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na naszej stronie internetowej ogłosiliśmy nabór w ramach Programu "Lekcje o finansach" dla szkół podstawowych.
Przedmiotem Programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celami Programu są rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.
W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów. O środki na dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać na jeden wniosek wynosi 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub 20 tys. zł, w przypadku wycieczki dwudniowej.
Wnioski o dofinansowanie w aktualnej edycji programu należy składać do 20 września 2023 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów po adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/ogloszenia-o-programach.
Zachęcamy do składania w porozumieniu z podległymi szkołami podstawowymi wniosków o przystąpienie do Programu "Lekcje o finansach". Mamy nadzieję, że Program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z:
·         p. Piotrem Włuskiem, e-mail:  piotr.wlusek@mf.gov.pl, tel.: 538-504-763,
·         p. Sylwią Sobieszek, e-mail:  sylwia.sobieszek@mf.gov.pl, tel.: 538-507-007,
·         p. Darią Sadowską, e-mail:  daria.sadowska2@mf.gov.pl, tel.: 532-541-080,
·         p. Mateuszem Szymańskim, e-mail:  mateusz.szymanski3@mf.gov.pl, tel. 734-118-043.

Seminarium naukowe "PoznAI: Edukacja wobec sztucznej inteligencji"

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

28 września o godzinie 10:00 odbędzie się seminarium naukowe pt. "PoznAI: Edukacja wobec sztucznej inteligencji" w siedzibie Collegium Da Vinci na ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu. Wydarzenie jest adresowane do nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest zgłębienie tematyki sztucznej inteligencji (AI) oraz omówienie jej roli w procesie edukacyjnym.

Seminarium cieszy się Patronatem Honorowym Miasta Poznań, a także współpracą z partnerami: Microsoft oraz Digital University, którzy wspierają inicjatywę.

Podczas wydarzenia, eksperci z Collegium Da Vinci zaprezentują wyniki swoich badań dotyczących postaw wobec AI w edukacji. Obejmują one uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz przedstawicieli świata biznesu. Seminarium ma na celu zwiększenie świadomości nauczycieli i decydentów edukacyjnych na temat potencjału oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem narzędzi opartych na AI.

Wśród prelegentów znajdują się wybitne postacie z obszaru edukacji oraz technologii:

Elżbieta Wojciechowska - Head of Digital University Foundation, współtwórczyni programu edukacyjnego DigiKids Academy.

Barbara Michalska - Dyrektor rynku edukacji w Microsoft, ekspertka w dziedzinie technologii Microsoft.

dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM - pedagożka, autorka kilku książek o szkole.

Wydarzenie podzielone jest na sesje prezentacyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, dając uczestnikom okazję do bezpośredniego dialogu z prelegentami.

Program seminarium obejmuje:

 • Otwarcie seminarium przez dr. hab. Marka Zielińskiego, Rektora Collegium Da Vinci.
 • Wprowadzenie do tematyki przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, pana Mariusza Wiśniewskiego.
 • Prezentację wyników badań przez prof. CDV, dr. hab. Marka Zielińskiego, dr. Krzysztofa Patkowskiego oraz Paulinę Głowacką z Collegium Da Vinci.
 • Wykłady głównych prelegentów, w tym Elżbiety Wojciechowskiej, Barbary Michalskiej oraz dr. hab. Sylwii Jaskulskiej.
 • Podsumowanie i zakończenie wydarzenia.

Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty ukończenia.

Cena udziału wynosi 49 zł.

Wydarzenie organizowane jest przez Collegium Da Vinci, a wszelkie zapytania można kierować na adres poznai@cdv.pl. Więcej informacji oraz rejestracja dostępna są na stronie: https://app.evenea.pl/event/seminariumpoznai oraz www.cdv.pl.

Konkurs Na sportowo jest zdrowo - program wychowania zdrowotnego XXIX edycja

Al. Jerozolimskie 133/53 02-304 Warszawa

W dokumencie z 16 czerwca 2023 r. wydanym na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo oświatowe, Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 (szczegóły na www.gov.pl).

W punkcie siódmym określono priorytet: Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2023 r.

Wydłużenie terminu nadsyłania prac w konkursie "Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu" dla przedszkoli z województwa wielkopolskiego

ul. Szczepanowskiego 15A 60-541 Poznań

Z uwagi na duże zainteresowanie przedszkoli konkursem oraz pojawiające się pytania o możliwość wydłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedłuża termin nadsyłania prac do dnia 31.07.2023 r.
W związku z tym termin ogłoszenia wyników konkursu to: 07.08.2023 r.

Zachęcamy do udziału przedszkola z terenu województwa wielkopolskiego!

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"

ow@um.poznan.pl

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań otrzymało w 2023 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025"

Realizowany program przeznaczony jest na dofinansowanie zadania polegającego rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci

i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych" 

Kierunek interwencji:

3.1. "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego",

3.2. "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych".

Dotacja dla Miasta Poznania z budżetu państwa z tytułu realizacji tego programu wynosi: 275.000,-

Całkowita wartość programu wynosi natomiast 343.750,-

"Zielone przedszkola na 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu"

ul. Szczepanowskiego 15A 60-541 Poznań

Konkurs skierowany jest do placówek przedszkolnych z terenu województwa wielkopolskiego, które mają za zadanie stworzyć, dowolną techniką, projekt przestrzenny (rzut) ogródka przedszkolnego (warzywnego/owocowego/łąki kwietnej), który zostanie następnie zrealizowany na terenie placówki przedszkolnej oraz przedstawić pomysły na wykorzystanie ogródka przedszkolnego w zajęciach edukacyjnych - max. 4000 znaków.
Celem konkursu jest propagowanie idei ogródków szkolnych jako miejsc do nauczania przyrody, biologii i edukacji ekologicznej oraz wyłonienie trzydziestu placówek przedszkolnych z terenu województwa wielkopolskiego, które przygotowały najciekawsze - warte promowania - projekty utworzenia przedszkolnych ogródków i zajęć dydaktycznych, które zostaną zrealizowane na terenie danej placówki.
Konkurs trwa od dnia 05 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 lipca 2023 r. Natomiast realizacja projektów ogródków przedszkolnych i zajęć edukacyjnych będzie miała miejsce do 30 września 2023 r.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa wybierze 30 spośród wszystkich nadesłanych projektów i nagrodzi je:
I miejsce - 5.000 złotych
II miejsce - 4.000 złotych,
III miejsce - 3.000 złotych,
A pozostałe nagrody będą w wysokości 1.000 złotych
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne pod linkiem:  https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/ogloszenie-konkursu-zielone-przedszkola-na-30-lat-wfosigw-w-poznaniu-dla-przedszkoli-z-wojewodztwa-wielkopolskiego/
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Konkurs - Przyrodnicze rymowanie - chrząszcze

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Piekary 17, 61-823, Poznań

Zapraszamy  uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII z terenu województwa wielkopolskiego  do udziału w kolejnej - IX edycji konkursu przyrodniczo - artystycznego pn. "Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie - chrząszcze wielkopolskich parków krajobrazowych".
W ramach konkursu uczestnik musi wykonać jedną ilustrację lub jeden wierszyk zgodnie z tematyką konkursu.

https://zpkww.pl/edukacja/konkursy/przyrodnicze-rymowanie-2/2023-2/

Konkurs "Nowy Letni Święty Marcin"

Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (61-728)

Święty Marcin jest patronem dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy. Jest także patronem ulicy w samym sercu miasta Poznania, która wraca do życia po okresie rewitalizacji. Dlatego Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu powiatu poznańskiego oraz uczniów tych szkół do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Święty Marcin na wakacjach". Ideą konkursu jest pobudzenie działań artystycznych u dzieci opartych o wiedzę historyczną, własną fantazję i wyobrażenia. Sięgnijcie do legend i historii o Świętym Marcinie i wyobraźcie sobie jak mógł wyglądać, gdzie mieszkać lub gdzie spędzać wakacje patron jednej z najważniejszych arterii Miasta Poznania.
Konkurs realizowany jest w ramach wydarzeń Nowy Letni Święty Marcin oraz Kindernalia - największy dzień dziecka w Polsce organizowany przez studentów, którego Fundacja Jeden Uniwersytet jest inicjatorem i organizatorem. Kindernalia odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Rektorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Pani Bogumiły Kaniewskiej, przy współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM.
Dla osób, które stworzą najlepszą pracę indywidualną przewidzieliśmy voucher na darmowy turnus naszych półkolonii "Tydzień z nauką", voucher do kina dla całej rodziny oraz voucher do Centrum Szyfrów ENIGMA lub na zwiedzanie Centrum Kultury ZAMEK. Dla klasy, która prześle najlepsze prace przekażemy voucher na wycieczkę klasową do Historyland (https://historyland.pl/).
Prace można:
- przesyłać pocztą indywidualnie lub grupowo (reprezentacja klasy) do dnia 11 czerwca 2023 roku, do siedziby Fundacji Jeden Uniwersytet (ul. Ratajczaka 44 3. piętro, 61-728 Poznań)
- przekazać osobiście 3 czerwca 2023 r. w Parku im. Jana Pawła II (w punkcie informacyjnym podczas Festiwalu KINDERNALIA)
- zostawić w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu (budynek Arkadii) do dnia 9 czerwca 2023 r.
Pracę należy przekazać  wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 oraz podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2. W imieniu klas oświadczenie wypełnia i podpisuje nauczyciel.

Bezpłatne szkolenie dotyczące nowego przedmiotu Biznes i zarzadzanie.

Górecka 1, 61-201 Poznań

Zapraszamy 31 maja br. godz. 16:00 do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 na bezpłatne szkolenie: Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot w szkole! (NPP10).
W ramach zajęć uczestnicy poznają podstawę programową przedmiotu biznes i zarządzanie oraz dowiedzą się, w jaki sposób w ramach już prowadzonych przedmiotów mogą przygotować uczniów do zmian z jakimi spotkają się w szkołach ponadpodstawowych.
W programie

 • podstawa programowa
 • nowy przedmiot biznes i zarządzanie
 • reforma edukacji ekonomicznej
 • biznes i zarządzanie na maturze
 • projekty wspierające nauczycieli zainteresowanych edukacją ekonomiczną (WIB)

Autorzy programu: prof. Tomasz Rachwał, prof. Witold Orłowski, Piotr Żmudzki
Rejestracja
https://tiny.pl/chtgg

Uczestnicy spotkania otrzymają książkę Ekonomia dla Ciekawych  (szkoła ponadpodstawowa) i informacje o projekcie https://porwaniprzezekonomie.pl albo książkę Przygody Przedsiębiorczego Dżeka  (szkoła podstawowa) i informacje o projekcie https://przedsiebiorczydzek.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli!

Mistrzostwa Szkół w Smoczych łodziach Poznańskie Dragony 2023

Ozimina 7, 61-664 Pozna

W sobotę 10 czerwca poznańską Maltę opanują smoki - XIII edycja Mistrzostw Szkół w Smoczych łodziach i 5. edycja Mistrzostw w Smoczych łodziach dla Firm i Instytucji oraz kajaki turystyczne - 7. Poznań Canoe Challenge. A to wszystko pod jedną wspólną nazwą Poznańskie Dragony 2023. Organizatorem imprezy przeprowadzonej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania jest Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów.

Dobre praktyki w zakresie informacji i edukacji ekologicznej oraz klimatycznej

Stowarzyszenie Metropolia Poznań ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

17 maja odbędzie się kolejne już BEZPŁATNE webinarium przeznaczone dla przedstawicieli organów pomocniczych samorządów (rad osiedli, rad sołeckich, rad młodzieżowych, rad seniorów), dla urzędników samorządowych a także dla nauczycieli i kadr oświaty, społeczników i osób zainteresowanych aktualnym tematem realizacji działań proekologicznych (w zał. PROGRAM).

TYTUŁ WEBINARIUM: Dobre praktyki w zakresie informacji i edukacji ekologicznej oraz klimatycznej


TERMIN:
17.05.2023 r. (środa), g. 10:00-13:00, ONLINE
Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m.in.:

 • Informacje o module dla organów pomocniczych JST (rad osiedli/ sołeckich/ młodzieżowych/ seniorów) z funkcją ankiet obywatelskich - dostępnym na metropolitalnym portalu konsultacji: www.konsultacje.metropoliapoznan.pl
 • propozycje różnych form aktywizacji obywatelskiej i społecznej do działań proekologicznych i proklimatycznych oraz warsztatów i zajęć ekologicznych, które mogą być realizowane dla różnych grup wiekowych mieszkańców przez samorządy pomocnicze (np. rady osiedli, rady sołeckie) samodzielnie i przy współpracy z NGO'sami oraz ze szkołami.

TRENER: Krzysztof Mączkowski - analityk ochrony środowiska, edukator środowiskowy, przyrodnik, z tematyką ochrony środowiska jest związany zawodowo od 1993 r., pracując w instytucjach publicznych, prywatnych i samorządowych. Koordynator krajowy Programu Drzewo Franciszka. Współpracownik Metropolii Poznań ds. adaptacji do zmian klimatu. W latach 2021-2022 koordynator ds. wdrażania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu w Poznaniu. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony środowiska w Poznaniu. Współzałożyciel i dyrektor Biegu Na Rzecz Ziemi. Sekretarz "Magazynu Drzewo Franciszka", publicysta "Przeglądu Komunalnego". W latach 1998-2010 radny Miasta Poznania i członek zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wklejenie poniższego linku do dowolnej przeglądarki. Udział w spotkaniu nie wymaga żadnych opłat ani instalacji dodatkowego oprogramowania.
Link: https://us06web.zoom.us/j/83964907691?pwd=MkVLMTRlQzIveXFlUFg4NmxYeDh2Zz09
W sytuacji, jeśli program poprosi o wpisanie dodatkowego kodu (nie powinno to nastąpić), proszę użyć:
Meeting ID:    839 6490 769                                                             Passcode: 1YNf5Q
W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt tel.: +48 662 622 414.
Nie prowadzimy zapisów na szkolenie, wystarczy wejść w link w wyznaczonym terminie i dołączyć!
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne dla uczestników i odbywa się w ramach projektu pt. "DziałaMY dla klimatu!" finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Strona 1 2 17