Spotkanie informacyjne dotyczące innowacyjnego programu Cheerleading w Szkole.

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY CHEERLEADINGU ul. Ossowska 85 D lok. 1 05-220 Zielonka

Spotkanie odbędzie się w czwartek tj. 12 maja o godzinie 18:00 za pomocą platformy zoom.us

Podczas Mistrzostw Świata ICU, które odbyły się kwietniu br. w Orlando nasza Reprezentacja zdobyła między innymi:

  • brązowy medal - w kat. drużyna youth all girls - PIERWSZY w historii Polski na ICU Wolrd's;
  • 9 miejsce w kat. duet cheer hip hop senior;
  • 15 miejsce w kat. duet freestyle pom senior

           Jesteśmy po to, żeby razem budować ruch cheerleadingu w Polsce. Do programu do tej pory zaprosiliśmy między innymi: Warszawę, Bydgoszcz, Górę Kalwarię, Sochaczew, Serock, Nowy Dwór Mazowiecki, Kielce, Chęciny.            
Ruch  CHEERALADING W SZKOLE, ma na celu popularyzacje tej dyscypliny sportowej. Cheerleading sportowy dołączył niedawno do pokazowych dyscyplin olimpijskich. Oznacza to, że już niedługo na  Igrzyskach Olimpijskich będziemy obserwować rywalizację zawodników cheerleadingu sportowego z całego świata. Polską Reprezentację Narodową wyłoni Polski Związek Sportowy Cheerleadingu na podstawie wyników zawodów
            W ramach programu oferujemy bezpłatne szkolenia nauczycieli WF zorganizowane na terenie Państwa miejscowości, przeprowadzone przez kadrę szkoleniowców Departamentu Szkolnego PZSC. Ponadto to uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, wsparcie po szkoleniu oraz certyfikat uczestnictwa. Ukończenie kursu oraz szkolenia zakończone będzie egzaminem. Na podstawie zdanego egzaminu, uczestnik będzie miał prawo do prowadzenia zajęć w ramach programu CHEERLEADING W SZKOLE.
Zajęcia będą realizowane na terenie szkół w poszczególnych miejscowościach i prowadzone przez nauczycieli WF, którzy ukończyli w/w szkolenie. Samo szkolenie będzie podzielone na etapy.
              Sam kurs i szkolenie jest podzielone na dwa etapy: LEVEL 1 i LEVEL 2. Po ukończeniu każdego poziomu uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w szkoleniu trenerskim zorganizowane przez PZSC w Warszawie. Umożliwi mu to wejście do struktur PZSC.  
              Stworzenie amatorskiego ruchu cheerleadingu ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bycia 100% zawodnikiem sportowym Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Uczestnicy zajęć będą brać udział w cykliczne organizowanych warsztatach z najlepszymi trenerami wydelegowanymi przez Departament Szkolny PZSC.
              Miejscowości zostały wybrane w taki sposób aby w późniejszym czasie dzieci i młodzież mogły rozpocząć rywalizacje na poszczególnych szczeblach:
szkolnym, miejskim, gminnym oraz ogólnopolskim. Rywalizacja zawodnicza odbędzie się w obyciu o stosowne przepisy PZSC.

Spotkanie poprowadzi między innymi Pan Leszek Cichocki - Vice Prezes PZSC oraz Pan Bartosz Penkala - Dyrektor Ds. Szkoleń PZSC  
                Poniżej link do spotkania informacyjnego:
Temat: Cheerleading w szkole - spotkanie informacyjne
Data: May 12, 2022 06:00 PM Warsaw
Link do spotkania:
https://us06web.zoom.us/j/85959215162?pwd=RGVabEpHUk1BUWxwSkU5anM1eDNjdz09
Meeting ID: 859 5921 5162
Passcode: 690609

Konkursu "Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie - motyle wielkopolskich parków krajobrazowych",

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Piekary 17, 61-823, Poznań

Zapraszamy  uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII z terenu województwa wielkopolskiego  do udziału w kolejnej - VIII edycji konkursu przyrodniczo - artystycznego pn. "Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie - motyle wielkopolskich parków krajobrazowych". W ramach konkursu uczestnik musi wykonać jedną ilustrację lub jeden wierszyk zgodnie z tematyką konkursu. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w książce pt. "Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie - motyle wielkopolskich parków krajobrazowych"

Akademia Zielony Poznań

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznania

Inauguracja 29. edycji konkursu odbędzie się w formie plenerowej w Parku Wilsona, podczas wydarzenia "Akademia Zielony Poznań" "Zainspiruj się wiosną" - to hasło przewodnie warsztatów i spotkań, które odbędą się 7 maja br w Parku Wilsona.

Zapraszamy sympatyków i amatorów zieleni na zielone warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz grupy hortiterapeutycznej. Tematyka spotkań skupiać się będzie na edukacji i kształtowaniu postaw proekologicznych. Podczas zielonych warsztatów  mieszkańcy miasta Poznania będą mieli okazję zapoznać się z praktyczną wiedzą w zakresie ogrodnictwa  i stworzyć swoje zielone arcydzieła, a także  otrzymać tytkę dobroci, aby stworzyć rabatę kwietną w domu.

W trakcie majowej imprezy odbędą się również pokazy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu,  w ramach których osoby odwiedzające stoisko zapoznają się z roślinami wodnymi i bagiennymi, a prowadząca opowie o sposobach ich uprawy i zasadach kompozycji oczka wodnego. Na wytrwałych słuchaczy czekają nagrody w postaci omawianych roślin.

Dodatkowo funkcjonować będzie stoisko Zielonej Wymiany Roślin - "Przyjdź-wymień-zabierz roślinę", Akcja polega na bezpłatnej wymianie roślin. Pamiętajmy, że rośliny na wymianę muszą być zdrowe, nieuszkodzone, wolne od szkodników itp. Rośliny należy przynieść w doniczce lub w postaci sadzonki bez ziemi , zabezpieczoną przed wyschnięciem.        

Stoisko przyrodniczo-chemiczno-plastyczne z elementami sportowymi zaprezentuje Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego - Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Poznaniu. Podczas spotkań nauczyciele przedmiotów biologii, chemii i plastyki przeprowadzą warsztaty ogrodnicze z sadzenia kwitów i warzyw wraz z  prelekcją na temat roślin, warsztaty plastyczne z malowania roślin i  kwiatów oraz warsztaty chemiczne z tworzenia Slime (zabawa sensoryczna z plastyczną i rozciągliwą masą). Dodatkową atrakcją będą pokazy Sekcji Judo i Akrobatyki uczniów ze  Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Poznaniu, podczas których uczniowie zaprezentują krótkie walki judo i pokazy na trampolinach.

Podczas Akademii Zielony Poznań odbędą się również warsztaty organizowane przez Oddział Edukacji Ekologicznej Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP. Tytuł spotkania  adresowanego  do dorosłych to "Załóż kompostownik - jak prowadzić przydomowe kompostowanie?" Warsztaty odpowiedzą na pytania jak zacząć przygodę z przydomowym kompostowaniem, jakie odpady kompostować, czego nie wrzucać do kompostownika i jak radzić sobie z ewentualnymi trudnościami. Dla dzieci i młodzieży odbędą się warsztaty pn. "Łąka kwietna na wyciągnięcie ręki - Tworzymy kule kwietne". Warsztaty dotyczyć będą tworzenia kul kwietnych, dzięki którym pszczoły będą miały pożywienie, a my piękny balkon, ogródek czy taras.

Organizatorem Akademii Zielony Poznań jest Miasto Poznań - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl oraz www.poznan.pl/akademiazielonypoznan

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH.

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa

Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów. Uczelnia w swojej ofercie posiada kierunki takie jak: psychologia, społeczeństwo smart city, prawo, informatyka, zarządzanie, kosmetologia, dziennikarstwo, dietetyka, politologia, sztuczna inteligencja i data science. Pełna oferta uczelni dostępna jest na stronie: stronie https://vizja.pl

Laureat II edycji Konkursu będzie miał szansę dalszego kształcenia się na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce bez opłat.

Uczelnia Konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski.  Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: "Media społecznościowe - szanse i zagrożenia". Biorąc pod uwagę atrakcyjność tematu jesteśmy przekonani, że wielu abiturientów zainteresuje się konkursem i zdecyduje się wziąć w nim udział. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji mediów społecznościowych, ich roli, a przede wszystkim do dostrzeżenia szans i możliwości, jakie one tworzą.

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 maja 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 czerwca 2022 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu o Złote Indeksy znajdziecie  na stronie https://indeks.vizja.pl/, a na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowie Komitet Organizacyjny (e-mail: konkurs@vizja.pl).

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Gmin, Powiatów i Województw "SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI"

biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Do 13 maja br. trwa nabór w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Gmin, Powiatów i Województw "SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI". W tym roku w  konkursie po raz pierwszy przyznawane będą nie tylko Certyfikaty Akredytacyjne Samorządowy Lider Edukacji, ale także - z uwagi na aktualną sytuację społeczną - również Medale "Samorządowiec Społecznie Zaangażowany" za działalność edukacyjną na rzecz kształtowania wśród mieszkańców postaw obywatelskich, pomocowych i pro-społecznych. Utrzymana zostanie również zapoczątkowana w roku ubiegłym tradycja nadawania Wyróżnień Nadzwyczajnych "Edukacyjnej Doskonałości" dla najlepszych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Laureatów Konkursu. Wielka Gala Finałowa XI edycji Konkursu odbędzie się 27 czerwca 2022 roku w Filharmonii Kaszubskiej.

Szczegółowe informacje i zgłoszenie konkursowe dostępne są na stronie Konkursu: www.lider-edukacji.pl.

Konkurs "Samorządowy Lider Edukacji" to obecnie jeden z największych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów jakości i programów akredytacyjnych dla samorządu terytorialnego. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym gratulacje Laureatom Konkursu złożyli m.in. prof. Wanda Jarząbek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Senator Joanna Sekuła, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Senator Wadim Tyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Posłanka Marta Wcisło oraz Zdzisław Antoń, Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do Konkursu Samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swoje aplikacje konkursowe (w formie specjalnej ankiety), JST prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie eksperckiej. W Konkursie wygrywają samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Przyznany w Konkursie certyfikat to forma promocji samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku. Dotychczas nasze wyróżnienia otrzymywały tak znakomite samorządy jak m.in. Miasto Lublin, Miasto Gdańsk, Powiat Nowotarski, Miasto Gdynia, Miasto Katowice, Gmina Kozinice, Gmina Tarczyn, Gmina Lesznowola, Województwo Mazowieckie i wiele innych.

Termin konkursu "Szkolny Projekt dla Klimatu" został wydłużony!

Zarzad Fundacji Nasza Ziemia Adres korespondencyjny ul. Robotnicza 42 A, 53-608 Wrocław

Szkolny Projekt dla klimatu", to konkurs, w którym można zgłosić pomysł szkoły na zmiany przyczyniające się do poprawy środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te działania, które są odpowiedzią na występujące obecnie na świecie zmiany klimatyczne. W konkursie można wygrać grant w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na realizacje zaproponowanego pomysłu.
Zaktualizowany regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.naszaziemia.pl/czystaziemia/

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Wymyśl swój ekologiczny projekt przeciwdziałający zmianom klimatycznym występującym na świecie, który możecie zrealizować w szkole,
2. Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony konkursu https://www.naszaziemia.pl/czystaziemia/,
3. Pomysł przenieś na papier, uzupełniając wszystkie miejsca w formularzu,
4. Wydrukuj formularz, podpisz, zeskanuj,
5. Wyślij do nas na adres: konkurs@naszaziemia.pl

W konkursie przewidziano 10 grantów. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2022.
Wyniki ogłosimy do 5 maja 2022!

Więcej informacji na stronie: https://www.naszaziemia.pl/czystaziemia/

Skorzystaj też z materiałów edukacyjnych 
W ramach projektu zapraszamy również do korzystania z materiałów edukacyjnych do prowadzenia lekcji poświęconych kształtowaniu ekologicznych nawyków, dzięki którym wszyscy możemy na co dzień dbać o dobro naszej planety i o środowisko.
Materiały są udostępniane bezpłatnie na stronie:
https://www.naszaziemia.pl/czystaziemia/

Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli

Katedra Pieniądza i Bankowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10 61-875 Poznań

Trwa rekrutacja na IV edycję "Studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli". Program Studiów podyplomowych jest zgodny z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245).
Studia będą prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zajęcia dydaktyczne, realizowane będą w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).
Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych nieprowadzący przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a chcący prowadzić ten przedmiot oraz nauczyciele prowadzący podstawy przedsiębiorczości i pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie. Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem dyplomu.
- Czas trwania studiów: marzec 2022 - czerwiec 2023.
- Liczba godzin dydaktycznych: 350
- Liczba ECTS - 62
- Odpłatność za studia (3 semestry)
- Zajęcia prowadzone co drugi weekend

Konferencja on-line pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych"

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r., o godz. 9.00.

Celem konferencji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy lub rozwoju osobistego z wykorzystaniem potencjału szkoły jako centrum organizowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Do rejestracja na stronie szkolenia.ore.edu.pl, lub bezpośrednio do formularza elektronicznego w dniach 14 - 25 kwietnia 2022 r.

XII edycja Mistrzostw Szkół w Smoczych Łodziach "Dragony 2022"

www.aktywninawodzie.pl

Rozpoczynają się zapisy do XII edycji Mistrzostw Szkół w Smoczych łodziach "Dragony 2022", które odbędą się 14 maja br. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. Ilość miejsc jest ograniczona. W tym roku na starcie stanie ponownie tylko 30 osad.

Impreza dla szkół jest bezpłatna!

Organizatorem zawodów przeprowadzonych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania pod jedną wspólną nazwą Poznańskie Dragony 2022 jest Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów.

Impreza odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych:

Klasy 1 - 5 Szkół Podstawowych

Klasy 6 - 8 Szkół Podstawowych

Mistrzostwa Smoczych łodzi "Poznańskie Dragony 2022" mają na celu propagowanie poprzez zabawę wodnych dyscyplin sportowych wśród młodych Wielkopolan.
W zawodach wystartują m.in. uczniowie poznańskich i wielkopolskich szkół podstawowych.

Dotychczas we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów.

Wszystkie chętne do udziału szkoły proszone są o jak najszybsze przesłanie (na adres poznanskiedragony@wp.pl) wypełnionych formularzy zgłoszeniowych znajdujących się w załączeniu.

Zachęcamy również wszystkich dorosłych (rodziców, znajomych itd.) do udziału w 6. Poznań Canoe Challenge - Mistrzostwach w kajakarstwie turystycznym skierowanych dla amatorów.

Na starcie stanie jednocześnie 100 osób - 50 dwuosobowych kajaków z amatorami sportów wodnych na pokładzie.

Każdy uczestnik dostaje medal i pamiątkową koszulkę, zwycięzcy zaś puchary i bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe!

6. edycja "Popisz się talentem" - konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych!

Nowa Era Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 146d 02-305 Warszawa

Rozpoczęła się właśnie 6. edycja "Popisz się talentem" - najważniejszego i największego w Polsce konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych!
UWAGA: w tym roku organizator zaprasza do udziału także dzieci z Ukrainy, które uczą się w polskich szkołach!
Jury konkursowe zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, w tym  także uczniów ukraińskojęzycznych, by napisali opowiadanie detektywistyczne. Świat jest pełen sekretów czekających na rozwikłanie, a młodzi tropiciele tajemnic na pewno mają w głowie mnóstwo pytań, na które zawsze chcieli znaleźć odpowiedzi. Kim jest elegancja pani na starych rodzinnych fotografiach? Kto straszy w zamczysku pod miastem?  Czy Atlantyda istniała naprawdę? Jak można uciec z czarnej dziury? Gdzie wcześniej mieszkał Burek ze schroniska? Nowa Era czeka na opowiadania dzieci, w których wcielą się w rolę detektywów i napiszą o swoich niesamowitych odkryciach. Pełen tekst zadania konkursowego, także w języku ukraińskim, można znaleźć na stronie stronie  Popisz się talentem.

Akademia Przyrodnika Żubra Pompika

Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 10/ 17, 31-104 Kraków,

Zapraszamy przedszkola do udziału
w Akademii Przyrodnika Żubra Pompika!

Przedszkolaki kochają zwierzęta, chętnie odkrywają fascynujący świat przyrody, czują się z nim związane w szczególny sposób.
Warto wykorzystać tą sytuację, by przez zabawę nie tylko przekazać im wiedzę o porach roku, zwyczajach zwierząt, ale też wpoić im pozytywne nawyki ekologiczne, które sprawią, że dzisiejsze dzieci w przyszłości zbudują odpowiedzialne i świadome społeczeństwo. ‍‍‍
Jeśli ktoś ma pokazać przedszkolakom, dlaczego warto dbać o nasz świat, żyć w przyjaźni i w symbiozie z naszymi mniejszymi braćmi, to nikt nie zrobi tego lepiej niż Żubr Pompik.
To z jego pomocą Tomasz Samojlik od wielu lat przekazuje dzieciom wiedzę przyrodniczą, a ich spotkaniom towarzyszy wspaniała zabawa.

Akademia Przyrodnika Żubra Pompika
 to program wsparcia dla pedagogów, który poprzez tematyczne zabawy motywuje dzieci do działania, do współpracy w grupie, ale też samodzielnego poszukiwania i odkrywania.

Gdy wstąpicie do Akademii Przyrodnika Żubra Pompika otrzymacie:

zestaw inspirujących zadań, specjalny znaczek, który wyróżni waszą grupę lub Wasze przedszkole, serię motywatorów, czyli specjalnych odznaczeń dla małych studentów,dyplomy ukończenia Akademii dla dzieci oraz certyfikat udziału w programie dla opiekuna grupy przedszkolnej, możliwość udziału w konkursie, w którym do wygrania zestawy książkowe i literackie warsztaty w świecie Żubra Pompika z Bajanką!
UWAGA
*Pierwsze 500 zgłoszonych przedszkoli otrzyma książeczkę z serii "Żubr Pompik" oraz naklejki dla przedszkola.
❤️Dowiedz się więcej:
www.akademiazubrapompika.pl/

Nauczanie matematyki w Polsce - bezpłatny zdalny kurs dla ukraińskich nauczycieli

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego ul. Banacha 2c | 02-097 Warszawa

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatny zdalny kurs dla ukraińskich nauczycieli matematyki. W programie m.in. zajęcia z języka polskiego, polskiej podstawy programowej i pracy wychowawczo-psychologicznej. Kurs ten może ułatwić zatrudnienie w oświacie w przyszłym roku szkolnym. Warunkiem udziału jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.
Bylibyśmy bardzo wdzięczni  za przekazanie tej informacji Państwa odbiorcom. 
Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej:
https://szkolaedukacji.pl/kurs-dla-ukrainskich-nauczycieli-matematyki/
Oraz w poście na Facebooku TUTAJ.

FAST Heroes - bezpłatny program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-9 lat

Biuro Programu FAST Heroes ul. Flory 9 lok. 5 00-587 Warszawa

Unikalny program edukacyjny FAST Heroes. Jest on skierowany do dzieci w wieku 5-9 lat, a jego celem jest nauczenie najmłodszych rozpoznawania  najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu oraz odpowiedniego reagowania w przypadku ich wystąpienia, tj. wybrania numeru alarmowego 112 i wezwania karetki.
Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Jest to trzecia, po chorobach serca i nowotworach, najczęstsza przyczyna śmierci i główny powód trwałej niepełnosprawności wśród dorosłych. W przypadku doznania udaru mózgu kluczowy jest czas reakcji. Jak wiemy dzieci przebywają często pod opieką swoich dziadków, a więc osób, które z racji wieku są najbardziej narażone na jego wystąpienie. Dzięki wiedzy zdobytej podczas realizacji programu FAST Heroes, najmłodsi mogą pomóc uratować zdrowie, a nawet życie swoich ukochanych seniorów.
Program jest bezpłatny i obejmuje pięć opracowanych w całości lekcji. Dzieci wykonują różnego rodzaju angażujące zadania i przyswajają wiedzę w myśl zasady "nauka przez zabawę". Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, wysyłanych do placówek, atrakcyjnych wizualnie, nieodpłatnych drukowanych zeszytów ćwiczeń lub e-booków dostępnych na stronie www.fastheroes.com.
Inicjatywa ma charakter cykliczny i jej realizacja jest zaplanowana na najbliższe lata - obecnie prowadzona jest w kilkunastu krajach na całym świecie. W Polsce w ubiegłym roku odbyły się dwie pilotażowe edycje, w których wzięło udział blisko 20 000 dzieci i ponad 920 szkół i przedszkoli, i spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Trzecia, wiosenna odsłona programu zostanie uruchomiona już niebawem, na przełomie kwietnia i maja br.
Inicjatywa FAST Heroes została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez metodyków nauczania, jak i ekspertów medycznych z ramienia Światowej Organizacji Udaru Mózgu. W Polsce uzyskała patronat Stowarzyszenia "Udarowcy - Liczy się Wsparcie".

Jak pomóc Nauczycielom poradzić sobie z emocjami

Instytut Rozwoju Emocji ul. Warowna 3/U1 02-654 Warszawa

Instytut rozwoju Emocji monitorujący stan Polaków, już od kilku lat tworzy narzędzia edukacyjne, programy edukacyjne, programy treningowe, które okazały się być tym, czego Polska edukacja potrzebuje najbardziej. Posiadamy wszystko co jest potrzebne aby pomóc poradzić sobie ze skutkami pandemii jeżeli chodzi o emocje. Sprawdzone i rzetelne programy edukacyjne dla dzieci, trening dla dorosłych (nauczycieli), treningi dla rodzin.Wykorzystuje narzędzia psychologiczne, dzięki nim stworzone przez nas narzędzia i programy są skuteczne i rzetelne.
Instytut udostępni narzędzia, programy edukacyjne i treningowe dla dzieci i nauczycieli
Stan emocjonalny dzieci oraz nauczycieli jest bardzo poważny (zaledwie 11% dzieci w wieku przedszkolnym poprawnie rozpoznaje strach i w niedalekiej przyszłości może mieć problemy emocjonalne z powodu lęku, depresji, zachowań agresywnych) ale można go zmienić i poprawić. Mamy odpowiednie programy edukacyjne z obszaru emocji, rzetelne narzędzia do rozwijania emocji, posiadamy sprawdzone treningi rozwijania emocji dla nauczycieli. 
Opisy wyników działania programów, treningów, można uzyskać w publikacjach międzynarodowych.

Przykładowe publikacje badawcze poniżej:
1. https://hrcak.srce.hr/237461  (trening rozwijania inteligencji emocjonalnej dla nauczycieli)
https://www.ffri.hr/psihologija/en/articles-2020-29-1
2. https://www.routledge.com/Eastern-European-Perspectives-on-Emotional-Intelligence-Current-Developments/Kaliska-Pellitteri/p/book/9780367673208  (książka)
3. https://www.polityka.pl/jamyoni/1781442,1,wyrazanie-i-regulowanie-emocji.read
4. https://www.zmianaczasu.pl/t/polska-w-swiatowej-czolowce-badan-nad-inteligencja-emocjonalna/  
Musimy pomóc dzieciom i nauczycielom

Konkurs dla uczniów "Historie z sieci wzięte"

https://www.konkurs-ose.edu.pl/

Zasady są bardzo proste: uczniowie dobierają się w grupy, wybierają nauczyciela, który zgłosi ich zespół do konkursu, a następnie tworzą komiks lub inną pracę graficzną dotyczącą bezpiecznego korzystania z internetu. Zadania dla poszczególnych grup wiekowych znajdą na stronie konkursu.

Jest o co walczyć! Do szkoły, której uczniowie zwyciężą, powędruje jedna z cennych nagród: robot edukacyjny Photon EDU, pakiet edukacyjny Abilix Krypton, okulary VR lub drukarka 3D. Uczniowie, nauczyciel prowadzący zwycięską grupę oraz szkoła otrzymają również dyplomy.

Pytania związane z konkursem można kierować na adres: kontakt@konkurs-ose.edu.pl.

W poszukiwaniu inspiracji zapraszamy na platformę OSE IT Szkoła.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2022 r.!

Pomóżmy Dzieciom z Ukrainy znaleźć radość! Zaproszenie na warsztaty!

https://www.youtube.com/watch?v=iozISLtw5V8

A gdyby tak podarować Dzieciom z Ukrainy radość? Uśmiech płynący ze wspólnej zabawy przy muzyce. Piosenki, które być może znają ze swoich przedszkoli czy szkół, do których jeszcze niedawno chodziły...

Oto mój plan (który dzięki firmie EGNYTE ma szansę się udać, tylko potrzebuję Waszego udziału w tym projekcie) - 31 marca (w czwartek):

Startujemy się o 18.00 w siedzibie firmy SONALAKE w Poznań Financial Centre Plac Andersa 5 w Poznaniu."

Osoby, które zdążyły się już zapisać na warsztaty, zostały powiadomione mailowo o zmianie adresu.

Przygotowałam dla Was 12 piosenek do pokazywania i tańca z Dziećmi. A jako że na codzień pracuję w podpoznańskiej Zerówce, gwarantuję, że te piosenki wprawiają Dzieci w dobry nastrój bez względu na kraj, z którego pochodzą. 

Dziecięca radość bowiem nie zna granic!

Link do zapisów na bezpłatne warsztaty poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsEt0KP3FyEJsE-H3sYAsXpb3gYb_sHajO74Td_jBcWB0DQ/viewform?usp=sf_link

Zapraszam serdecznie!

Hanka Warchałowska

ps.

Po warsztatach otrzymacie zaświadczenie, a także komplet materiałów, które pozwolą Wam "zabrać"  piosenki, do miejsc, w których spotykacie się na co dzień z najmłodszymi.

https://youtu.be/iozISLtw5V8

"Efektywne szkolenie rowerzystów w praktyce"

michal@ekolublin.pl

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań i Wrocławska Inicjatywa Rowerowa zapraszają do udziału w seminarium edukacyjnym dla nauczycieli "Efektywne szkolenie rowerzystów w praktyce", w ramach projektu "Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej".
Seminarium (w formule on-line) skierowane jest do nauczycieli wychowania komunikacyjnego oraz do osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: 
http://www.shorturl.at/cgmGJ
Seminarium jest poświęcone kwestii bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz nowoczesnym i efektywnym metodom szkolenia przygotowującym do prowadzenia samodzielnej edukacji rowerzystów w praktyce.
Harmonogram spotkań (zawsze w godz. 16-19.00):
1.04 - Poznań  (jeśli data nie jest dogodna można wybrać inny termin)
4.04 - Warszawa
5.04 - Lublin
8.04 - Białystok
Program spotkania:
- Prezentacja projektu "Rowerowa Szkoła Edukacji Obywatelskiej": cele, działania i oferta dla szkół
- Przesłanki do reformy/udoskonalenia karty rowerowej
- Wyzwania edukacyjne związane z rozwojem ruchu rowerowego, 
- Powszechne przekonania na temat bezpieczeństwa rowerzysty kontra realne przyczyny wypadków
- Skuteczny przekaz edukacyjny na bezpieczeństwa rowerzystów
- Najlepsze praktyki w zakresie szkolenia rowerzystów na przykładzie krajów UE (Holandia, Francja, Dania, Niemcy).
- Szkolenia praktyczne i egzaminowania w warunkach ruchu drogowego w Polsce.
- doświadczenie wrocławskie: program szkolenie "Rowerowa Szkoła,
- doświadczenia lubelskie: egzaminy "holenderskie" w polskiej rzeczywistości.
Część warsztatowa  (dyskusja)
- reforma karty rowerowej - wizja optymalnego szkolenia rowerzystów
- szanse i bariery wdrożenia założeń reformy
- scenariusze (etapy) wprowadzania zmian (poziom lokalny, poziom centralny).

Poszukiwani lider i partnerzy do projektu dot. edukacji w ramach programu Erasmus +

marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwany jest zarówno koordynator projektu, a także partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do projektu jako pełnoprawni lub stowarzyszeni partnerzy.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na rzecz doskonałości (ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

https://wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4745:poszukiwani-lider-i-partnerzy-do-projektu-dot-edukacji-w-ramach-programu-erasmus&catid=177:projekty

DK

Ukraińskie pląsy znikające dąsy

.

Warsztaty dla nauczycieli klasycznych dziecięcych piosenek ukraińskich wraz z elementami zabaw ruchowych. Mogą zostać zorganizowane w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

DK

Strona 1 2 13