Podstawy prawne

Zarządzeniem Nr 447/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2007 roku powołany został Zespół Projektowy "Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta Poznania w latach 2007-2010". Celem powołania Zespołu było opracowanie i wdrożenie miejskiego programu przeciwdziałania procederowi żebractwa.

W skład osobowy Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które w swojej działalności stykają się z tym problemem.
Przewodniczy Zespołowi zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Poznaniu - Jacek Chilomer.
Pozostali członkowie zespołu to:

  • Maria Remiezowicz i Alicja Szcześniak przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,

  • Izabela Synoradzka i Marek Lasota przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

  • dr Kazimiera Król z Kolegium Pracowników Służb Społecznych,

  • mjr Ireneusz Grześkowiak przedstawiciel Straży Granicznej,

  • asp. Joanna Kęcińska reprezentantka Komendy Miejskiej Policji,

  • Przemysław Piwecki strażnik Straży Miejskiej.


Zarządzeniem Nr 370/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2008 roku przyjęto do realizacji "Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej