Jak w przyszłości funkcjonować będzie Poznański Rower Miejski?

Zarząd Transportu Miejskiego i operator Nexbike Polska przygotowali ankietę dla użytkowników systemu. Klienci Poznańskiego Roweru Miejskiego mają możliwość określenia swoich preferencji dotyczących sposobu korzystania z systemu. Do losowo wybranej puli użytkowników zarejestrowanych w systemie wysłano zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym.

"" - grafika artykułu
fot. www.ztm.poznan.pl

Do wypełnienia ankiety zaproszono 4 tys. losowo wybranych aktywnych użytkowników PRM. Każdy z nich może wypełnić ankietę tylko jeden raz. Badanie ma pomóc w określeniu kierunków rozwoju roweru miejskiego i odpowiedzieć na pytanie: jak w przyszłości powinien funkcjonować Poznański Rower Miejski? Ma być również informacją zwrotną od użytkowników na temat dotychczasowego funkcjonowania PRM. Pytania dotyczą preferencji użytkowników i sposobu korzystania z systemu oraz opłat za wypożyczenia.

Wszystkie osoby, które za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymały zaproszenie, zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym.

sieci społecznościowe