Korzystasz z roweru miejskiego? O tym trzeba pamiętać

1 marca startuje nowy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 113 stacji, blisko 1000 jednośladów 3. generacji oraz 40 tzw. stref wypożyczeń 4G z 562 rowerami. Jak z nich korzystać? Podpowiadamy.

1 marca startuje nowy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego.
1 marca startuje nowy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Z rowerów 3. generacji można korzystać wypożyczając i oddając je w 113 stacjach. Wystarczy podejść do terminala, nacisnąć "Wypożycz", podać numer telefonu komórkowego oraz PIN i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Rower PRM 3G można wypożyczyć także poprzez aplikację mobilną lub kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Warunkiem korzystania z systemu jest rejestracja, akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty inicjalnej i utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia (rejestracja i stan konta są wspólne dla systemów 3G i 4G). Użytkownicy, którzy mają już konto w systemie założone w poprzednich latach, mogą z niego korzystać. Powinni jednak pamiętać o konieczności uzupełnienia jego stanu do 20 zł.

Wybrany rower zostanie zwolniony automatycznie. Jeżeli jest zabezpieczony linką - można go odblokować za pomocą otrzymanego kodu do zamka szyfrowego.

Na jedno konto można wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 4 jednoślady. Dla każdego roweru system osobno nalicza czas wypożyczenia, dlatego nie trzeba oddawać wszystkich w tym samym momencie. Wypożyczenie rozpoczyna się w chwili zwolnienia elektrozamka.

Aby zwrócić rower miejski 3G nie trzeba nawet podchodzić do terminala. Wystarczy wprowadzić rower do elektrozamka. Sygnał dźwiękowy potwierdzi prawidłowy zwrot.

Jeśli na stacji nie ma wolnego miejsca, można przypiąć rower zamkiem szyfrowym do ucha wybranego stojaka lub innego roweru i przetasować cyfry. W takim przypadku trzeba podejść do terminala, nacisnąć "Zwrot" i postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu (zwrot może nastąpić również poprzez aplikację mobilną).

Najważniejsze zasady dotyczące systemu rowerów miejskich 4. generacji

Zasady korzystania z systemu są identyczne, jak w przypadku rowerów 3. generacji. Należy zarejestrować się, zaakceptować regulamin oraz dokonać opłaty inicjalnej i utrzymać minimalny stan konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia. Użytkownicy, posiadajacy już konto, dalej mogą z niego korzystać. Powinni jednak pamiętać o konieczności uzupełnienia jego stanu.

Z rowerów 4. generacji można korzystać na terenie Miasta Poznania z wyłączeniem miejsc niedozwolonych (miejsca/obszary, w których klient nie może poruszać się rowerem miejskim; m.in. zbiorniki wodne, rzeki, obszary piaszczyste czy inne miejsca, w których rower może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu).

Na terenie Poznania wyznaczonych jest 120 stref PRM 4G (w tym 80 przy stacjach roweru PRM 3. generacji) - to miejsca wypożyczania oraz zwrotu pojazdów, które są oznakowane symbolem PRM. W strefach PRM 4G jest możliwy zwrot jednośladu 4G bez dodatkowych opłat. Jedną ze stref jest strefa Centrum, obejmująca teren ograniczony I ramą komunikacyjną (z wyłączeniem płyty Starego Rynku).

Rower PRM 4G można wypożyczyć w strefie lub poza strefą PRM 4G - poprzez komputer pokładowy (także z wykorzystaniem do identyfikacji karty PEKA), aplikację mobilną oraz kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Wypożyczenie rozpoczynać się będzie w momencie zwolnienia blokady fork lock znajdującej się na przednim widelcu ramy. Zwrot z kolei odbywa się poprzez ręczne zapięcie blokady fork lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło było w linii prostej z ramą, a sam pojazd stał stabilnie.

Jednoślad należy zaparkować zgodnie z przepisami, nie utrudniając przy tym ruchu drogowego, rowerowego ani pieszego. Roweru nie należy opierać o drzewa oraz zabytkowe elementy architektury (np. pomniki).

Rowery PRM 4G można rezerwować (użytkownik może zarezerwować jednocześnie do 4 pojazdów) poprzez aplikację mobilną i stronę internetową. Rezerwacja jest możliwa na maksymalnie 15 minut. Czas rezerwacji jest wliczany do czasu wypożyczenia.

Przewidziano także funkcję "Postój", która dopuszcza możliwość zaparkowania roweru PRM 4G podczas trwającego wypożyczenia. Funkcja jest dostępna z poziomu komputera pokładowego, czas trwania postoju (maksymalnie 60 minut) jest zaliczany do czasu wypożyczenia.

Za pozostawienie roweru 4G na terenie miasta, jednak poza wyznaczoną strefą zwrotu, przewidziana została dodatkowa opłata - 5 zł. Jednocześnie za przyprowadzenie pojazdu spoza strefy do strefy PRM 4G lub w rejon stacji PRM 3G użytkownik otrzyma na swoje konto klienta 2 zł.

Poza standardowymi rowerami PRM 4G do dyspozycji użytkowników będą również pojazdy elektryczne. Tak, jak w przypadku innych rowerów miejskich w Poznaniu, wypożyczenie "elektryka" na czas do 20 minut będzie bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 minut pobierana zostanie oplata 3 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 5 zł za godzinę.

W przypadku rowerów elektrycznych nie obowiązuje promocyjna taryfa związania z biletem okresowym na karcie PEKA.

Rowerki dziecięce

Na terenach rekreacyjnych nad Maltą, przy stacjach: Malta Ski, Termy Maltańskie i Rondo Śródka dostępnych jest 20 bicykli dla najmłodszych: 10 dla dzieci w wieku 4+ oraz 10 dla dzieci w wieku 6+. Użytkowanie rowerków PRM 3G jest możliwe pod okiem prawnego opiekuna, posiadającego konto w systemie PRM. Opiekun musi nadzorować jazdę dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia.

Uwaga! Miejskie rowerki dziecięce wypożycza się i zwraca w ten sam sposób, co standardowe Poznańskie Rowery Miejskie. Taki sam jest cennik. Jedyna różnica polega na tym, że rowery dla dzieci mogą być wypożyczane i oddawane tylko w lokalizacjach: Malta Ski, Termy Maltańskie i Rondo Śródka.

Ponadto rowery miejskie dla dzieci nie są wyposażone w linkę zabezpieczającą, dlatego w przypadku braku możliwości zwrotu do elektrozamka, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Cennik

Wypożyczenie roweru (3G lub 4G) na czas do 20 minut jest bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 minut pobrana zostanie opłata w wysokości 2 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 4 zł za godzinę.

W przypadku posiadania ważnego biletu okresowego na karcie PEKA obowiązuje taryfa promocyjna - darmowe jest wypożyczenie trwające do 30 minut, pierwsza godzina kosztuje 1 zł, druga rozpoczęta godzina 2 zł, a każda następna - 4 zł.

Z promocyjnej taryfy może skorzystać każdy użytkownik identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zapisany oraz ważny w momencie wypożyczenia roweru dowolny bilet okresowy (trasowany lub sieciowy) niezależnie od strefy, w której ten bilet obowiązuje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZTM: https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikacja/rowery/

Regulamin Poznańskiego Roweru Miejskiego znajduje się na stronie internetowej www.poznanskirower.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Zobacz także:
Rusza sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego!

ZTM/JZ