Pięć ofert w przetargu na przebudowę odcinka Wartostrady

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyła przyjmowanie ofert w przetargu, który wyłoni wykonawcę projektu i przebudowy Wartostrady na odcinku  wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I. Wpłynęło pięć ofert.

Po lwej: Warta i tereny zielone. Po prawej zabudowania miasta. - grafika artykułu
Wartostrada

- Trzy z nich mieszczą się w kwocie, którą zamierzamy przeznaczyć na realizację inwestycji. Trwa weryfikacja nadesłanych dokumentów. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na zaprojektowanie i przebudowę ścieżki będzie miał 420 dni od podpisania umowy - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przetarg dotyczy istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej, która znajduje się na wale przeciwpowodziowym rzeki i w znacznej części biegnie przez Park nad Wartą. Ten liczący ponad 1,8 km odcinek traktu jest nierówny i spękany. Dzięki przebudowie jego użytkowanie będzie bardziej komfortowe i bezpieczniejsze. Odcinek zostanie wyposażony w monitoring, nowe oświetlenie i małą architekturę. Trasa będzie miała 6 metrów szerokości. Jedna jej połowa będzie przeznaczona dla pieszych, druga - dla rowerzystów.

PIM

sieci społecznościowe