Przetarg wyłoni wykonawcę węzła przesiadkowego Grunwaldzka z przejazdem pod torami kolejowymi

Na granicy Poznania i Plewisk powstanie węzeł przesiadkowy z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wszczęła procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Inwestycja jest realizowana ze wsparciem funduszy unijnych, w ciągu pięciu najbliższych dni ogłoszenie przetargowe pojawi się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (od dnia publikacji ogłoszenia zamawiający udostępni na stronie internetowej dokumentację przetargową).

Ul. Grunwaldzka. Samochody oczekuja przed zamknietym przejazdem kolejowym.
Przejazd kolejowy, ul. Grunwaldzka.

Ul. Grunwaldzką przecina mocno obciążona linia kolejowa E20 łącząca Warszawę z Berlinem, dlatego przejazd przez tory jest bardzo często zamykany. - Opuszczone zapory nie będą już problemem po budowie wiaduktu kolejowego i pogłębieniu drogi tak, byśmy mogli bezkolizyjnie jeździć i przechodzić pod torami. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie pętla autobusowa z parkingiem dla podróżnych. Pasażerowie zyskają więc wygodną możliwość przesiadek dzięki połączeniu różnych środków transportu: pociągu, autobusu, samochodu, roweru - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami w systemie "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła będzie parking typu "parkuj i jedź" na samochody oraz miejsca dla rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wykonawca wraz z planowaną budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii E20 przebuduje również torowisko kolejowe wraz z siecią trakcyjną, co zostało uzgodnione ze spółką PKP PLK.

Budowa zintegrowanego węzła transportowego jest możliwa dzięki współpracy Miasta Poznań z władzami Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Komorniki. W październiku 2019 r. wszystkie trzy strony zawarły porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji inwestycji. Poznań pełni rolę partnera wiodącego w staraniach o dofinansowanie unijne - przyznane pod koniec 2019 r. wsparcie to ponad 66 mln zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez miasto, powiat i gminę zgodnie z ustalonym udziałem procentowym. Powiat Poznański powierzył miastu przebudowę dróg powiatowych w ramach tej inwestycji, a Gmina Komorniki - budowę infrastruktury parkingowej na jej terenie.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca poprowadzi inwestycję w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zajmie się więc realizacją prac projektowych polegających m.in. na sporządzeniu projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu, a także pozyskaniem decyzji, zezwoleń itp., w tym pozwolenia na użytkowanie.
Inwestycja obejmuje budowę lub rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki i przystanki autobusowe, miejsca postojowe oraz parking wraz z układem dróg dojazdowych. Pasażerowie komunikacji publicznej będą mogli czekać na swój autobus czy pociąg w nowej poczekalni albo pod wiatami peronowymi. Piesi i rowerzyści zyskają także nową kładkę w rejonie wiaduktu, która powstanie nad ul. Grunwaldzką. W planach jest także budowa windy oraz schodów.

W ramach zadania planuje się przebudowę elementów infrastruktury technicznej, jak kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych i kanału technologicznego. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą (ławkami, koszami na śmieci).

Wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie rok na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu decyzji budowlanych. Inwestycja będzie mogła się rozpocząć w przyszłym roku, natomiast zakończenie robót planowane jest na 2023 r.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska - Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

PIM