• ćpać ndk -am, -asz ćpić, ćpnąć, ciepnąć dk [rzucać, rzucić]: [...] ćpają, panie, w wychodki całą gemylę, jarzynę, papier. Nie ćpaj tam tej koszuli. Co tam ćposz za to okno? Zasłysz. Tako strata, tyle bejmów jakby w błecko ćpił. Ćpię ten cały tobół i pójdę do kopalni. W czasie tego urlopu Ignacy opowiadał takie dziwy o życiu w mieście, że ćpiłem robotę u bambra i pojechałem w świat. Ćpnij to gdzie bądź. Ubranie ćpnie byle gdzie i ciągle jes bałagan. Zasłysz. Ćpnął z całej siły kamlotem w okno. Zasłysz. Ćpnąłeś tu te klunkry tak, że zawadzajóm. Zasłysz. A Heliasz, gdy ciepnie kulą, to ludzie ze strachu aż mordy tulą. Nu i starego ciepło. Zaczął matkę kropić.

sieci społecznościowe