ździebluśko

  • ździebluśko [trochę, odrobinę]: Bo to widzicie, sąsiod, musiołem dziś ździebluśko sobie drasnąć, przecie dzisiej Stanisława! Nie dziwota, że sobie ludzie ździebluśko chcą życie rozweselić. Czy ciebie ździebluśko kóń na główke nie nadepnół, bo godosz kómplet od rzeczy? Inform. Babcia, może napijesz sie jeszcze ździebluśko kawy, wiem, że lubisz. Inform.

sieci społecznościowe