• ale (w środku zdania przed orzeczeniem lub orzecznikiem) [ależ] (na początku zdania): My zaś ale zrobimy potem. To ale jest źle. Ta sie ale maluje! Mama sie ale spieszy! To jes ale rojber! Zasłysz. Zyga to jes ale gupi. Zasłysz.

sieci społecznościowe