• apartny rzad. [osobny]: Mieszkają razem w moim pomieszkaniu na wspólnym pokoju z apartnym wejściem, z używaniem kuchni i... niby tej... no... łazienki. Dali mi cały pokój do dyspozycji, z niekrępującym, czyli apartnym wejściem do antrejki.

sieci społecznościowe