• ausdruk [wyrażenie, wyraz]: Nie lubiołym tegu nauczyciela Galicjoka; siedzioł na lekcji obromblany jak jako ajla i tylko czasym sie śmioł z naszych poznańskich ausdruków. Inform. Każdy zawód ma swoje ausdruki. Inform.

sieci społecznościowe